Svjetsko tržište željno iščekuje polovicu prosinca radi objave FED-a hoće li se u zadnjih deset godina ključna kamatna stopa (tzv. prime-rate, ona po kojoj FED posuđuje novac poslovnim bankama) podići s 0% na nešto više od toga.

I na ovim razinama vidimo da je EUR/USD prilično otporan na jačanje eura iznad granice tečaja od 1,15, a da je barijera na 1,05. Posljednjih par dana tečaj se vrti na 1,06-1,07.

U svjetlu daljnjih dobrih vijesti iz SAD-a te sporijim usporedivim napredovanjem Europe, u svjetlu budućeg velikog troška za zbrinjavanje izbjeglica i migranata koji su došli u motor Europe – Njemačku, te u svjetlu objave zapisnika s prošlog sastanka FED-ovog odbora za promjene kamatnih stopa (FOMC), vjerojatnost da će dolar slabiti u odnosu na euro je znanto manja od suprotne mogućnosti.

U proljeće sam stidljivo najavio da bi EUR/USD možda do Uskrsa dostigao paritet, ali nisam se nadao tome. No do sljedećeg Uskrsa, očekujem dostizanje pariteta.