Hrvatski mediji prenose analize njemačkog ekonomskog IFO instituta oko stanja hrvatskog gospodarstva, eto, tek nakon formiranja nove hrvatske Vlade. To dovoljno samo po sebi govori kako se političari boje istine i kako je populizam važna varijabla, po mišljenju političara, u predstavljanju izbornih programa.

Večernji list danas izdvaja računicu IFO instituta što napraviti kako bi se u desetogodišnjem razdoblju sadašnji BDP povećao oko 12%:

  • Varijanta 1. Smanjenje troškova rada za 10% kako bi u 10 godina BDP porastao 11,8%
  • Varijanta 2. Vanjska devalvacija kune prema euru od 17,19% kako bi u 10 godina BDP porastao 11,8%

Već je na prvi pogled jasno da je manji napor smanjiti trošak rada od 10%, matematika to kaže.

Primijetite da se ovdje misli na ukupni trošak rada (bruto 2), a ne samo na neto plaću. Pošto je Hrvatska zemlja s gotovo najvećim poreznim teretom u EU, o čemu možete čitati na Eclectici, a analizu su prenijeli i drugi mediji, nije potrebno dugo razmišljati, uslijed povijesnih iskustava koje je nataloženo u umovina Hrvata oko devalvacije i inflacije, što je lakše, predvidivije. Osim toga, smanjenje poreznog tereta direktno gura Hrvatsku u smjeru država koja će svoje najperspektivnije članove društva, one s najvišim dohotcima, zadržati u zemlji, jer im se preko 50% onoga što ima pripada neće oduzeti za poreze i prireze.