Party je gotov!

Procedura prekomjernog deficita (engleske kratice EDP od Excessive Deficit Procedure), kojeg najavljujem na ovim stranicama dulje od godinu dana, započet je. Bruxelles od svoje najmlađe članice traži puno bolniju prilagodbu, …

Smanjenje javnih rashoda

Smanjenje javnih rashoda za spas Hrvatske

Pred nama je nova 2014. godina, treća godina mandata Kukuriku koalicije. Smatram da je većina birača dala glas vladajućoj koaliciji da prvenstveno izvede državu na put reformi. Pa, ako želimo reforme, onda nam one trebaju smjesta, jer će odgađanje samo učiniti rezove još bolnijima.