Party je gotov!

Procedura prekomjernog deficita (engleske kratice EDP od Excessive Deficit Procedure), kojeg najavljujem na ovim stranicama dulje od godinu dana, započet je. Bruxelles od svoje najmlađe članice traži puno bolniju prilagodbu, …

Osnove ekonomije

Može i “Počela ekonomije”, kako nam se zvao kolegij na prvoj godini fakulteta.  Sjećate li se Smjernica ekonomske i financijske politike od prije koji tjedan koje je objavilo Ministarstvo financija? …