Globalne cijene hrane pale više od 20 posto u odnosu na prošlogodišnji rekord

Cijene hrane u padu

FAO indeks cijena hrane pao je 12. uzastopni mjesec na 126,9 bodova u ožujku 2023., dosegnuvši najnižu razinu od srpnja 2021. To je pad od 20,5 % u odnosu na rekord postignut u ožujku 2022. Provjerite zašto su cijene hrane u padu, ali i zbog čega su još uvijek znatno više nego prije koronakrize!

KOJE SU CIJENE HRANE U PADU?

Nisam jedini koji je upozoravao da je, kad je koronakriza eskalirala, dihotomija ekonomija ili život zapravo lažna. Jasno je da će svi koji sudjeluju u distribucijskom lancu imati svoje troškove, ponajprije osoblja, materijalne te sve ostale operativne troškove. Nastojat će ih eliminirati brzim podizanjem cijena i ne baš lakim spuštanjem. Zapravo ih uopće neće tako lako spustiti dokle god te cijene prolaze na tržištu. Inflacija je jednostavno ljepljiva, stoga analitičari promatraju ukupnu i temeljnu inflaciju (lišenu efekata hrane i energije), čije su cijene najvolatilnije. Sutra ćemo vidjeti kako stojimo s tim. No, vratimo se na brojke.

FAO indeks cijena hrane sastoji se od više komponenti. Cijena žitarica pala je za 5,6 %, a međunarodne cijene pale su za 7,1 % za pšenicu, usred velikih globalnih zaliha i jake konkurencije među izvoznicima. Cijene biljnih ulja pale su 3% jer su niže kotacije sojinog, repičinog i suncokretovog ulja više nego nadoknadile povećanje cijene palminog ulja. Mliječni proizvodi jeftiniji su za 0,8 %, potaknuta sirom i mlijekom u prahu, dok su cijene maslaca porasle.

Podižu se i cijene mesa (0,8 %). Ponajprije se to dogodilo zbog govedine, jer su rasle unutarnje cijene u SAD-u. Tamo se narednih mjeseci očekuje manja ponuda goveda. Poskupio je i šećer (1,5 posto), što je najviša razina indeksa od listopada 2016., uslijed niske globalne raspoloživosti u tekućoj sezoni. Predviđa se niža razina proizvodnje šećera u Indiji, Tajlandu i Kini.

ŠTO SE PROMIJENILO NA HORIZONTU

Kao što ste prethodno mogli čitati, tiskanje novca se najprije prelilo u inicijalni snažni rast cijena ulja u 2021. No, što se dogodilo kasnije – i kako je na cijene utjecao rat na europskom tlu?

Kretanje cijena hrane
Grafikon 1. Kretanje FAO indeksa cijena hrane od 2018. do 2023.
Izvor: FAO
Obrada: MMF

Gornji grafikon pokazuje da, premda su cijene ulja eksplodirale neposredno nakon invazije, u međuvremenu su se vratile na razinu s početka 2021. Trenutno od prosjeka najviše odstupaju cijene žitarica. Posljednjih mjeseci povećanoj razini indeksa doprinose i cijene mesa.

Svima koji su, preko svojih dobavljača i kupaca, uključeni u lanac cijena hrane, preporučujem da pomno prate kretanje ovog indeksa i njegovih komponenti. Bez obzira na to jeste li izravno uključeni u ovaj lanac kao vlasnik restorana, vlasnik OPG-a, trgovac i slično ili su vaši kupci, odnosno dobavljači izravno pod utjecajem cijena hrane, trebate poznavati ove rizike i upravljati njima.

To je, uostalom, važan dio kvalitetnog poslovnog, a samim time i financijskog planiranja.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: