Izbjegnite ogromnu pogrešku u procjeni projekata

Diskontna stopa

Globalni investicijski gigant Vanguard nedavno je objavio pregled očekivanja za 2022. te najavio uvećanu inflaciju. Gotovo da nema veće investicijske kuće ili banke čije procjene nisu znatno manje od onih koje trenutno opažamo, pa sam uvjeren da slijedi val revizija procjena. No, zaključci su Vanguarda ipak korisni, s obzirom na to da ovako uvećane stope inflacije vrlo vjerojatno znače i odlučnije djelovanje FED-a i drugih središnjih banaka. U tom smislu veću vrijednost, odnosno veći prinos naći će se kod tzv. value kompanija nego kod growth kompanija. U ovakvoj situaciji, sve više ulagača traže priliku u postojećem solidnom novčanom toku kompanija umjesto u onima koji imaju velike planove u budućnosti. Zato su na cijeni kompanije koju daju solidne i stabilne dividende.

KAKVE TO VEZE IMA S MALIM PODUZETNICIMA?

Ima, itekako. Kod izrade poslovnih planova i modeliranja putem novčanih tokova (DCF), jedna od dvije kritične varijable koja utječe na konačnu vrijednost je diskontna stopa. Brojni poduzetnici, ali i dio analitičara, rade čestu grešku kad primjenjuju prenisku diskontnu stopu. U pravilu, što je projekt dulji, diskontna stopa biti viša. Zašto? Pa, ta stopa treba odražavati ukupnost svih mogućih rizika. Na praktičnoj razini, projekti se diskontiraju po stopi po kojoj se dobiva kredit za financiranje ovakve investicije – a to je ogromna pogreška.

DISKONTNA STOPA: NEMOJTE RADITI GREŠKE U KORACIMA

Naime, dug je po definiciji jeftiniji od vlasničkog kapitala, s obzirom na to da je lakše raditi s tuđim novcem. Minimalna premija rizika za glavnice općenito ne bi trebala biti manja od 5%. U diskontiranju treba koristiti ili WACC ili trošak vlasničke glavnice. WACC je ovdje ponderirani prosječni trošak kapitala, a za pondere se uzimaju iznosi u strukturi samog projekta. Trošak vlasničke glavnice se naziva i CoE ili cost of equity. Ovisno koja stopa se uzima, diskontira se slobodni novčani tok raspoloživ i za kreditore i vlasnike (WACC), odnosno samo za vlasnike (tada CoE) i svodi na sadašnji trenutak. Tad se može usporediti s iznosom ulaganja. Razlika mora biti pozitivna da bi projekt bio prihvatljiv.

Dodatna pogreška je, ako ulazite u novi projekt u novoj djelatnosti, da diskontirate sa stopom koju ste dosad koristili, osobito ako imate poduzeće s prosječnim ponderiranim troškom kapitala (WACC) od recimo 8%. Trebali biste novi projekt diskontirati sa stopom većom od tih 8%, kako biste odrazili uvećanje razine rizika jer ulazite u novu vrstu projekta. Ne jednom vidio sam kod ogromnih poduzetnika, manje da i ne spominjemo, da istaknu da je diskontna stopa 2%. Onda se ljute kad im kažem da to nije realno. Moje je protupitanje uvijek: zar biste kretali u novu investiciju ako očekujete povrat od samo 2%?

PODUZETNICI MORAJU PRATITI GLOBALNE DOGAĐAJE

Sad kad je inflacija ubrzala, onda je nikako ne bismo trebali zanemariti i ostavljati niske diskontne stope. Imali bismo situaciju kao kod trenutnih prinosa za američke obveznice TIPS (obveznice s usklađenim prinosima za inflaciju), koji su prešli u crveno i tako praktično gubili. Poduzetnici ove promjene i zbivanja u okolini moraju promatrati i pripremiti različite scenarije kako bi se pripremili na vrijeme.

Diskontna stopa koju odredimo je ključna. Treba biti i iskren prema sebi, projektima i samom poduzeću, bez obzira na veličinu. Budućnost je puna nepredvidivih promjena, i treba je dočekati što spremniji. A biti spreman – to je sve!

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: