Kojih 5 stvari možete naučiti iz najnovijih financijskih izvještaja svog poduzeća?

Financijski izvještaji

Svake godine plaćate izradu financijskih izvještaja o vašem poduzeću: to može zvučati kao skupa i dosadna obveza, zar ne? No, računovodstvo nije samo zadovoljavanje zakonske forme, već rudnik podataka i znanja kojeg treba iskoristiti za bolje donošenje odluka. Vaši financijski izvještaji zapravo sadrže 5 vrijednih stvari koje možete naučiti o svom poduzeću. Provjerite što vam mogu ponuditi i iskoristite ih na najbolji način!

Imate li dovoljno radnog kapitala?

Radni kapital je nevjerojatno važan za zdravlje poduzeća, jer njegov nedostatak može biti poguban. O čemu se radi? Radni kapital računa se kao razlika između kratkoročne imovine i kratkoročnih obveza. U prijevodu, ako u kratkom roku imate više toga za platiti (dobavljačima, zaposlenicima, državi…) nego izvora otkud to možete platiti (novac, potraživanja, zalihe…), onda možete zapasti u teškoće s likvidnosti. Zato je važno u svakom trenutku znati s koliko radnog kapitala raspolažete. Početi možete tako da provjerite stanje iz aktualnih financijskih izvještaja. A ako želite saznati više o financiranju radnih kapitala, pročitajte ovaj članak.

Kolika je stvarna profitabilnost vašeg poslovanja?

Iako većina laika gleda samo posluje li poduzeće s neto dobiti, priča nije toliko jednostavna. Da se razumijemo, dobit jest iznimno važna: ona je funkcija cilja postojanja poduzeća. Kako sam istaknuo ranije, “ako želite održivost dobiti, ne smijete to učiniti maksimizacijom u samo jednoj godini, već treba tražiti načine da ostvarite dugoročno ostvarivu dobit”.

Provjerite raste li bruto marža iz godine u godinu te koliko je stabilna. Nju računate tako da podijelite bruto dobit s ukupnim prihodima i pomnožite sa 100, da dobijete postotak. Korisno je izračunati i ROE, odnosno povrat na glavnicu. Ovaj pokazatelj računate tako da neto dobit podijelite s kapitalom (glavnicom). A ako želite znati kad je najbolje isplatiti dobit, pročitajte ovo.

Jeste li likvidni?

Važno pitanje: možete li pretvoriti svoju imovinu u novac ako vam zatreba? Likvidnost ima dva značenja:

  1. odnosi se na sposobnost pretvaranja imovine u gotov novac
  2. odnosi se na sposobnost podmirenja obveza koje dospijevaju u (vrlo) kratkom roku.

Nije dovoljno poslovati s dobiti. Često se događa da poduzeća ulaze u nove poslove koji sa sobom nose i neke troškove (dobavljača, plaća, poreza…), a da pritom nisu provjerila hoće li moći financirati te troškove do naplate poslova.

Može to izgledati i ovako, kako sam ranije napisao: “Novac kojeg dugujete u kratkom roku (npr. za plaćanje rate duga ili dobavljača) upotrijebite za investicije čiji povrat dolazi u puno duljem roku. Možda mislite da je to zdravorazumski. Iznenadili biste se koliko poduzeća radi ovu grešku!”

Ključne pokazatelje likvidnosti te kako se računaju možete pronaći na ovoj poveznici.

Koliko ste zaduženi?

Praćenjem zaduženosti možete razumjeti kakav je omjer između duga i kapitala. To utječe na vašu financijsku stabilnost. O zaduženosti najjasnije govori koeficijent zaduženosti, kojeg računate tako da podijelite obveze poduzeća iz pasive s ukupnom imovinom (aktivom). Možete ga pomnožiti sa 100 da dobijete postotak. Ovaj mi je pokazatelj najdraži, jer je samorazumljiv i jednostavno se računa.

Ako ste previše zaduženi, to može imati ozbiljne posljedice po vaše poslovanje. Primjerice, možda nećete moći kandidirati za EU sredstva. Više o tome ovdje.

Kako upravljate dugotrajnom imovinom?

Koliko vaše poduzeće ulaže u dugotrajnu imovinu poput zemljišta, zgrada i opreme? Ove su investicije važne jer su izvor dugoročne održivosti poslovanja. To možete vidjeti u aktivi. Isto tako, treba se zapitati: koliki je povrat na imovinu? Općenito, ROA ili povrat na imovinu računa se tako da se neto dobit podijeli s imovinom (i pomnoži sa 100 za postotni izraz). Trebao bi iznositi najmanje 5 %.

Jednako tako, provjerite i koeficijent obrtaja dugotrajne imovine za posljednjih nekoliko godina. On se računa tako da ukupni prihod iz računa dobiti i gubitka podijelite s visinom dugotrajne imovine iz bilance. Po tome ćete vidjeti koliko je vaša dugotrajna imovina učinkovita u stvaranju prihoda za poduzeće.

Što mi još mogu reći financijski izvještaji?

Financijski izvještaji su izvor koji ovdje ne presušuje. Ako tražite financiranje, poput kredita, leasinga ili investicije, morate znati koji su ključni financijski pokazatelji za vašu industriju te kako će oni izgledati nakon predaje posljednjih GFI. Možete dobiti i uvid u to kako banke gledaju na vašu kreditnu sposobnost.

A ako tražite objektivne informacije i želite da vam financijski izvještaji pomognu u donošenju ključnih odluka, trebate osloboditi svoje kapacitete. Razmislite o angažmanu financijskog konzultanta koji će vam pomoći da ove informacije lakše pronađete i bolje upravljate svojim poduzećem.

Dogovorite neobvezujući sastanak i provjerite što sve mogu učiniti za vaš biznis.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: