Hrvatska 2050.

Nastavak na jučerašnji post: izvrstan tekst na stranici www.rifin.com (dolje je poveznica).

Tekst je napisan na 9 stranica u pdf-formatu. Nije opterećen ideologijom (baš kao što dobro kaže stih TBF-a). Nije pristran u odnosu Hrvatske na EU.

Dobro polazište za razmišljanje i za konkretnu akciju: po mojem dubokom uvjerenju, glasanje za političke opcije koje će konstantno nuditi “prava”, a koja se oslanjaju na priču “življenja na proračunu”, dovest će nas u krug mizernih i siromašnih zemalja.

Ako želimo da nam se djeci ne smiju stranci baš kao što se danas šale na račun Grka i Portugalaca, onda je ne pet do dvanaest, već minuta do dvanaest.

Odabir narodnih zastupnika treba biti povezan ne na način da on radije odgovara šefu svoje partije, već zaista ljudima koji ga izabiru.

Sadašnje političke elite (vladajući i oporba) te sindikalne vođe ne smatram dovoljno intelektualno i nadasve etički kapacitiranim da dalje vode ovu naciju u 21. stoljeće.

Hrvatskoj treba promjena.

https://www.rifin.com/images/stories/2011/05/hrvatska_do_2050.pdf

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: