Kako posluju hrvatske turističke agencije?

Hrvatske turističke agencije

Prošlotjedni podaci DZS-a o putničkim agencijama u Hrvatskoj za 2023. donose nam zanimljive rezultate. Iz njih se vidi da hrvatske turističke agencije bilježe značajan porast aktivnosti nakon pandemije. Ovo istraživanje obuhvatilo je 1.484 agencije i njihove poslovnice koje su organizirale višednevna putovanja te posredovale u prodaji i provedbi paket-aranžmana za domaće i strane turiste.

HRVATSKE TURISTIČKE AGENCIJE ZAPOŠLJAVAJU PREKO 5.500 LJUDI

U 2023. Hrvatska je imala ukupno 1.484 putničke agencije i poslovnice. One su zapošljavale 5.569 radnika, od čega 4.002 stalno zaposlenih. Zabilježeno je 708 tisuća domaćih turista na višednevnim putovanjima, od čega je 58,2 % putovalo unutar Hrvatske, a 41,8 % u inozemstvo. Domaći turisti ostvarili su 1,5 milijuna noćenja u Hrvatskoj, i to prosječno četiri noćenja po turistu. Najpopularnije destinacije za domaće turiste bile su Italija (23,7 %), Bosna i Hercegovina (7,7 %), Austrija i Slovenija (po 6,4 %). Zabilježeno je 385 tisuća domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima, od čega 268 tisuća unutar Hrvatske.

Hrvatske turističke agencije brinule su o 2,2 milijuna stranih turista na višednevnim putovanjima. Oni su realizirali 13 milijuna noćenja, odnosno prosječno šest noćenja po turistu. Najviše noćenja zabilježili su turisti iz Njemačke (32,8 %), UK (11,0 %) i Austrije (8,0 %). Prošle je godine zabilježen porast od 65,7 % domaćih turista na inozemnim putovanjima u odnosu na 2022.

Najveći porast noćenja bilježe daleke destinacije poput Japana, Šri Lanke, Australije i Kine. Najpopularniji način prijevoza kod domaćih turista je osobno organiziran prijevoz za putovanja unutar Hrvatske (59,0 %). Na inozemnim su putovanjima najviše koristili organizirani prijevoz putničkih agencija (85,5 %).

SVE VIŠE PUTNIKA U STRANE ZEMLJE

Pogledajmo grafikone koji pokazuju trendove u jednodnevnim i višednevnim putovanjima Hrvata koje su organizirale domaće agencije.

Domaći turisti na jednodnevnim putovanjima
Grafikon 1. Jednodnevna putovanja koja su organizirale turističke agencije prema udjelu Hrvata i stranih državljana, 2016.-2023.
Izvor podataka: DZS,
Obrada: Serdarusic.com

Prvi grafikon nam govori da je za jednodnevni izlet Hrvatska izbor broj 1, a ukupan broj onih koji putuju je rekordan, bez obzira na lokaciju, čak i u odnosu na pretpandemijsko doba.

Domaći turisti na višednevnim putovanjima
Grafikon 2. Višednevna putovanja koja su organizirale turističke agencije prema udjelu Hrvata i stranih državljana, 2016.-2023.
Izvor podataka: DZS,
Obrada: Serdarusic.com

Vidljivo je da Hrvatima sve bolje ide jer smo se približili po broju turista na višednevnim putovanjima (708 tisuća) pretpandemijskoj 2019. godini (720 tisuća). Sve više ljudi putuje u strane zemlje i tu se približavamo rekordnoj 2019. (341 tisuća), jer smo u 2023. bili na 296 tisuća.

Kako bismo dobili uvid u tržišni udio noćenja u Hrvatskoj koje organiziraju turističke agencije, promotrimo i treći grafikon.

Udio noćenja koja organiziraju turističke agencije u ukupnom broju noćenja 2016.-2023.
Grafikon 3. Udio noćenja koja su organizirale turističke agencije u ukupnom broju, 2016.-2023.
Izvor podataka: DZS,
Obrada: Serdarusic.com

Hrvatske turističke agencije oporavljaju se od šoka koronakrize pa polako vraćaju svoj udio na hrvatskom tržištu. Po broju noćenja, došli smo na razinu 2016. ili 2017., odnosno između 13 i 14 milijuna. Ipak, prema udjelu je to za 2 postotna boda manje no tad. To znači da postoji veliki prostor za rast. Udio od 20 posto noćenja za hrvatske turističke agencije trenutno se čini nedostižnim.

Ovi podaci ukazuju na oporavak i rast turističke industrije u Hrvatskoj nakon pandemije, s posebnim naglaskom na povećanje broja domaćih turista i njihovih putovanja. Hrvatska ostaje atraktivna destinacija za strane turiste, s Njemačkom kao najznačajnijim emitivnim tržištem.

ANALIZA POSLOVANJA NAJVEĆIH TURISTIČKIH AGENCIJA

Kako posluju hrvatske turističke agencije? Pogledajmo podatke koje nudi Bon.hr portal kroz analizu konkurencije s odabranim pokazateljima na razini 2022. kao trenutno zadnje javno dostupne godine.

Analiza konkurencije - hrvatske turističke agencije
Tablica 1. Analiza poslovanja odabranih hrvatskih turističkih agencija, svi novčani iznosi u EUR
Izvor: Bon.hr portal
Obrada: Serdarusic.com

Iako je prihodom Uniline najveći i oko tri puta veći od Adriatica, on je i trostruko profitabilniji na razini EBITDA marže (jer je EBITDA i neto dobit prilično slična). Razlikuju ih negativni, odnosno pozitivni operativni novčani tok, što na prvu ukazuje čija je kvaliteta dobiti veća.

Od prikazanih, samo Spektar ima dugu naplatu potraživanja, što je zanimljivo, jer je njegova zaduženost znatno niža od ostalih konkurenata. Ipak, negativni operativni novčani tok, koji je ključna varijabla u slobodnom novčanom toku, glavnom pokretaču stvaranja nove vrijednosti, ukazuje da je i tu kvaliteta dobiti smanjena.

Napominjem kako je ovo osnovna, rudimentarna analiza poslovanja za brzi pregled i može nas uputiti što treba istražiti kako bismo donijeli dublje zaključke. Isto tako, korisno je pregledati i višegodišnje trendove jer nije važan samo iznos, već i smjer, odnosno dinamika kretanja pokazatelja.

Uskoro će stići i podaci za 2023., o kojima ću izvijestiti tijekom ljeta.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: