Kada isplatiti dobit? Provjerite što vam savjetuje bivši bankar.

Kada isplatiti dobit

Ako razmatramo kada isplatiti dobit, dva su faktora koja treba uzimati u obzir. Jedno je stanje zadržane dobiti, a drugo je stanje novca. Kako Corporate Finance Institute naglašava u svojim edukacijama, stanje novca je važnije. Zašto? Na kraju priče: isplata dobiti, odnosno dividendi, bilo njegovog dijela ili u cijelosti, ide s računa poduzeća. No, odluka o tome kada isplatiti dobit ne tiče se isključivo stanja na računu. Pogledajte nekoliko savjeta bivšeg bankara!

PRIPAZITE NA UGOVORE O KREDITU

Zadržana dobit je račun poduzeća (iako to nije račun u banci, nego dio bilance) na kojem se kumuliraju sve neisplaćene zarade (dobiti) kroz godine. Je li došlo do isplate dobiti? To je lako provjerljivo kroz formulu:

Zadržana dobit prethodne godine + Neto dobit prethodne godine – Isplata dobiti = Zadržana dobit tekuće godine

Zašto je to važno? Pa, ako tražite kredit u banci, često ćete susresti ugovornu klauzulu da isplata dobiti nije dopuštena za vrijeme otplate kredita. Ima li ta odredba smisla? Iz pozicije rizika, nije pošteno da kreditor trpi veći rizik ako poduzeće isplaćuje dobit vlasniku i time smanjuje supstancu za isplatu kredita. Kreditor je, s druge strane, vezan za poduzeće i mora ga podržavati do kraja otplate kredita. Kršenje ovako bitne ugovorne klauzule može rezultirati i trenutnim dospijećem kredita – u cijelosti!

Za više o tome što banke gledaju kod odobravanja kredita, čitajte ovdje.

UZMITE U OBZIR KVALITETU DOBITI

Jedna od pogrešaka jest pomiješati kruške i jabuke. Primjerice, zadržana dobit u bilanci (u kapitalu, odnosno pasivi bilance) može biti velika, a da istovremeno nema novca na računu. To je zato što je taj novac uložen i stoji vezan u imovini. Je li to rentabilno? To je već drugo pitanje. Uglavnom, ako poduzeće redovito ostvaruje pozitivan slobodni novčani tok, bit će i novca na računu. Ako se novac ne stvara, neće biti novca. Kolika je stvarna kvaliteta ostvarene dobiti, govori pokazatelj kvalitete dobiti. Njega je najlakše izračunati ovako:

Kvaliteta dobiti = Operativni novčani tok / Neto dobit.

Što je ovaj koeficijent veći, to je kvaliteta dobiti veća. U prijevodu, veći koeficijent znači da je dobit više sastavljena od novca, a manje od računovodstvenih manipulacija.

KADA ISPLATITI DOBIT? DAMODARANOVA PRAVILA

No, vratimo se na to kada isplatiti dobit vlasniku. Aswath Damodaran, svjetski autoritet u financijama, ima jedno generalno pravilo:

  1. Ako poduzeće ima višak gotovine i nekoliko dobrih projekata (čija je neto sadašnja vrijednost ili NPV>0), vraćanje novca dioničarima (dividende ili otkup dionica) je DOBRO.
  2. Ako poduzeće nema višak gotovine i/ili ima nekoliko dobrih projekata (NPV>0), vraćanje novca dioničarima (dividende ili otkup dionica) je LOŠE.

Dodajmo tomu i ovo:

Ako nema dovoljno investicija koje ostvaruju minimalan zahtijevan povrat na uloženo, treba vratiti kapital vlasnicima.

PODUZEĆE NIJE BANKOMAT

Dakle, vlasniku se isplati zadržati kapital u poduzeću i/ili ga dodatno investirati ako će stopa povrata na uloženi kapital biti veća od troška kapitala. Ako je stopa povrata manja, kapital treba povući.

Poduzeća koja ostvaruju veliku dobit i ne povlače je ili to čine rijetko, također griješe. Time sprječavaju povrat tog dijela kapitala koji je praktički kao mrtav. Na kraju krajeva, povrat kapitala (isplata dobiti) dovodi do smanjenja troška vlasničkog kapitala. Zadržavanjem dobiti koju treba isplatiti povećava se i zahtijevani povrat na kapital.

Vidio sam razne slučajeve, pa bi trebalo izbjegavati greške vezane uz dobit, pogledajte ih ovdje uz točku 4. Jedna od najvećih je da vlasnik pomisli: “Poduzeće, to sam ja!” Na kraju ga tretira kao bankomat, pa se poslije čudi jer ne može dobiti kredit.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: