Abeceda kreditne analize: 5K kako kreditori procjenjuju jeste li dobar dužnik

Kako dobiti kredit

Kako dobiti kredit? To je jedno od osnovnih pitanja s kojima se susrećem kao financijski analitičar. No, za odgovor na to pitanje prvo moramo znati koje kriterije kreditori koriste kad odlučuju o odobrenju. Premda pojedinačna metodologija ovisi o pojedinom kreditoru, načelno se radi o pet područja koja se procjenjuju kod svakog dužnika. Na engleskom jeziku radi se o pet C, a na hrvatskom će to biti pet K. Oni se mogu razvrstati prema tri načela:

(i) Mogućnosti ili sposobnosti da se kredit (dug općenito) vrati, i to na vrijeme i način kako je prethodno ugovoreno ili dogovoreno.
(ii) Održivosti poslovanja za vrijeme otplate kredita (duga), jer se mora i dalje poslovati, a ne samo vraćati taj dug.
(iii) Volji dužnika da namiri dug, na vrijeme i način kako je prethodno ugovoreno ili dogovoreno.

Pet K (ne valja ih miješati s pet G) izložit ću počevši od posljednjeg. Nakon njih ćete znati kako dobiti kredit, zašto određeni dužnici kotiraju bolje ili lošije te o kojim faktorima morate voditi računa kako biste bili dobar dužnik.

VOLJA JE NAJVAŽNIJA

1) Karakter

Dolazi od engleske riječi character. Radi se o tome kakva je vaša povijest poslovnog odnosa s kreditorom i vraćanja duga. Bankari vole to nazivati urednost vraćanja. Na engleskom se koristi riječ orderly. Povezano je s korijenom riječi kredit, od latinskog credo, dakle ovisi o povjerenju. Ne vjeri, nego povjerenju. Da pretjerano ne teologiziram, vjera se izriče unaprijed, dok se povjerenje mora zaraditi. Koga zanima nešto više o etimologiji ove riječi, preporučujem ovaj članak. Ukratko, povjerenje se treba steći prethodnim poslovanjem. Iz njega slijedi i određeni bonitet, odnosno kreditni rejting.

Prije nego zatražite kredit, korisno je znati koji biste kreditni rejting imali da vas ocjenjuje neka rejting kuća te koju biste kamatnu stopu trebali plaćati. Ako ste zainteresirani znati ove podatke, možete mi se obratiti i zatražiti ovu procjenu. To nas na neki način vodi i do druge točke, odnosno drugog K.

2) Kapacitet

Dolazi od engleske riječi capacity. Radi se o procjeni mogućnosti vraćanja ili uopće sposobnosti vraćanja duga, na način kako je to prethodno bilo ugovoreno ili dogovoreno. Za procjenu tog kapaciteta važni su EBITDA, slobodni novčani tok i primarna procjena rizika. Napominjem kako sekundarna procjena rizika dolazi od jednog drugog K – kolaterala. Primarna procjena zove se tako jer se rizik najbolje umanjuje većom sposobnosti vraćanja kredita. Što je veća EBITDA, slobodni novčani tok i drugi financijski pokazatelji, to je rizik manji.

KREDIT SE VRAĆA U VREMENU: PITANJE ODRŽIVOSTI

Sljedeća tri K jesu:

3) Kapital

Ukratko, KEŠ. Dolazi od capital ili cash (nije Ante, ali se procjenjuje ex-ante). Radi se o sudjelovanju u riziku, a to je ona famozna riječ – učešće. Učešće služi podjeli rizika, tako da kreditor ima neku sigurnost da ćete vratiti dug. Banke su uglavnom odustale od onog “ideje vaše, benzin naš“. Ako je ta maksima ikad i vrijedila, nakon ove krize od kreditnog dužnika tražit će se i dio glavnice. U financijskoj analizi ključni su pojmovi poput struktura kapitala, vertikalna analiza, koeficijent zaduženosti, omjeri pokrića (npr. jako popularan DSCR) itd.

4) Kolateral

Dolazi od riječi collateral. To je ta sekundarna procjena rizika, mogućnost za namiru duga iz sekundarnog ili neizravnog izvora, ako primarni izvor zakaže (bankari kažu difoltira, od default). Većina banaka nisu hipotekarne, već poslovne, pa zato argument “što hoćete od mene, imate pokriće 2:1” zapravo malo vrijedi. Zašto vrijedi malo? Vrijedi nešto, ali ono služi više kao osiguranje od moralnog hazarda. A ako imate dobar projekt, banka možda nije najbolje rješenje: pogledajte radije private equity financiranje.

5) Kondicije

Drugom riječju, uvjeti ili conditions. Nije samo u pitanju način korištenja kredita, način i rok vraćanja. Postoje tu i uvjeti koji se trebaju ispuniti prije, kao i tijekom razdoblja vraćanja kredita, inače se kredit može proglasiti dospjelim.

U svemu postoje i drugi faktori na koje pojedinačni dužnik nema puno utjecaja, ali itekako mora brinuti o njima. Primjerice, to je opće stanje cijele ekonomije i zaposlenost. Time se naglašava ujedno i percepcija mogućih budućih rizika.

KAKO DOBITI KREDIT KOJI ZASLUŽUJETE?

Kao što sam spomenuo, važno je imati jasnu sliku o kreditnim uvjetima koje zaslužujete prema objektivnim kriterijima. Jedno je pitanje kako dobiti kredit, a drugo kako se kvalitetno zadužiti i ne plaćati više no što biste trebali. Naime, tko ne bi želio znati realnu kamatnu stopu po kojoj se može zadužiti? No, dosad nije bilo načina da ove izračune, koje sam koristio za svoje klijente, učinim dostupnima većem broju poduzetnika. Sad se to promijenilo: procjenu kamatne stope na kreditni dug odnedavno možete dobiti za sebe i za druga povezana poduzeća. Primjer ove procjene pronađite ovdje, a više detalja o ovoj usluzi ovdje.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: