Kvaliteta dobiti ili kako ne kupiti mačka u vreći

Kvaliteta dobiti i mačak u vreći

Dobit je funkcija cilja postojanja poduzeća, a vlasnik ju želi maksimizirati. Što to znači? Ako želite održivost dobiti, ne smijete to učiniti maksimizacijom u samo jednoj godini, već treba tražiti načine da ostvarite dugoročno ostvarivu dobit. I drugi su dionici poduzeća zainteresirani da dobro poslujete: ponajviše zaposlenici, dobavljači i financijski vjerovnici. U tome nam može pomoći kvaliteta dobiti.

STVARNI PRIMJER: KAKO MI JE POMOGLA KVALITETA DOBITI

Uvid u financijske podatke način otkriva je li ostvarena dobit zaista dobra i održiva. Dobit koja se računa primjenom računovodstvenih načela opreznosti, a ne primjenom agresivnih računovodstvenih politika, smatra se kvalitetnijom. Agresivne računovodstvene politike prikrivaju loše stanje prodaje i/ili povećani poslovni rizik. Dakle, poslovni subjekti koji se pridržavaju uobičajenih računovodstvenih politika češće će imati veću kvalitetu dobiti. Pritom nemojte zanemariti utjecaj inflacije u financijskim izvještajima.

Kako ističe Investopedia, kvaliteta dobiti otkriva se eliminacijom anomalija, računovodstvenih manipulacija i jednokratnih događaja koji iskrivljavaju stvarnost o poslovanju. Nakon uklanjanja “zavjesa”, puno je toga jasnije, osobito ako se to napravi u vremenskoj seriji od uobičajenih pet godina.

Jedan primjer iz stvarnog života: bio sam angažiran u procjeni vrijednosti dijela poslovanja jednog poslovnog subjekta koje je trebalo izdvojiti. Za taj je segment bio zainteresiran moj klijent. Zatražio sam uvid u detalje poslovanja posljednjih pet godina i naišao na zanimljiv razvoj događaja.

Naime, članovi uprave subjekta čiji je dio moj klijent namjeravao akvizirati, u prošlosti su primali redovite naknade, koje su bile bilježene kao operativni troškovi. Bile su vrlo visoke i izdašne u početnim godinama (prije četiri, odnosno pet godina), da bi se do zadnje (prethodne godine) svele na minimalni iznos. Kroz to vrijeme, poslovni subjekt bilježio je prilično sličnu razinu prihoda i neto dobiti.

Da je nastavio s prethodnom politikom prikrivene isplate dobiti, poslovni subjekt poslovao bi s velikim minusom. No, u mnoštvu podataka treba u kratko vrijeme doći do takvog zaključka. Meni je jako pomogao pokazatelj kvalitete dobiti. O čemu se radi?

KAKO SE PROCJENJUJE KVALITETA DOBITI?

Ne postoji samo jedan omjer ili metrika koja to direktno mjeri: više njih zajedno pomažu u ocjeni kvalitete dobiti. Krenimo s pokazateljima profitabilnosti, odnosno s maržama. Koristan pregled marži pronađite ovdje.

1. Bruto marža i operativna marža. One pružaju uvid u sposobnost poduzeća da generira dobit iz redovnog ili osnovnog posla. Stalna i zadovoljavajuća razina ovih marži ukazuju na bolju kvalitetu dobiti. Ako ih usporedimo s konkurencijom, moramo razumjeti zašto netko ima bolje pokazatelje, a drugi ne. Ako to ne možemo racionalno objasniti, to može biti crvena lampica.

2. Novčani tok od poslovnih aktivnosti ili operativni novčani tok u odnosu na neto dobit. Visoki omjer operativnog novčanog toka i dobiti sugerira da značajan dio prijavljene dobiti podržava stvarno kreirani novac koji dolazi iz poslovanja i obrnuto. Upravo mi je nagli pad ovog pokazatelja jako pomogao u stvarnom primjeru kojeg sam opisao u svom tekstu. Poslovni subjekt je imao sličnu razinu dobiti i prihoda kroz vrijeme, no operativni novčani tok bio je jako smanjen. To me je navelo na dublje istraživanje. Svog sam klijenta upozorio da je bio spreman preplatiti dvostruko od mog gornjeg praga procjene vrijednosti. Upozorio sam ga i da dolazi visoka inflacija, što traži oprez, unatoč mantri o tranzitornoj inflaciji. Uštedio je jako mnogo novca.

3. Kvaliteta prihoda. Ona uključuje analizu izvora prihoda. Ovo je osobito važno kod procjene vrijednosti jer se moraju eliminirati utjecaji jednokratnih događaja, odnosno prodaja. Poduzeća koja imaju nižu kvalitetu dobiti su ona koja imaju češću pojavu takvih prihoda, dok ponavljajući i predvidljivi prihodi ukazuju na višu kvalitetu dobiti.

4. Održivost dobiti. Pustimo sada woke mantre oko održivosti. Stvarna i prava održivost dobiti postoji, a pronaći ćete ju ako postoji dosljednost u rastu dobiti tijekom vremena. Poduzeća koja imaju stabilnije te predvidljivije prihode su ona s višom kvalitetom dobiti.

SLOANOV OMJER I KVALITETA IMOVINE

5. Stvaranje novca kroz Sloanov omjer. Formula je:

(Neto dobit – Slobodni novčani tok)/ Aktiva

pritom je Slobodni novčani tok = Operativni novčani tok – Investicijski novčani tok (op. Operativni je uglavnom pozitivan kod, a investicijski negativan kod zdravih i dobrih poduzeća).

Dakle, ako je slobodni novčani tok veći od neto dobiti, rezultat je negativan i to se uglavnom smatra dobrim. Općenito, kako se često ističe u old-school investiranju, ulagači trebaju gledati na firme koji imaju ovaj omjer između -10 % i +10 %. Tu nema monkey businessa s računovodstvom. Sloanov omjer dobio je ime po Richardu Sloanu. Njegovo istraživanje pokazuje da bi trebalo izbjegavati one koji imaju ovaj omjer manji od – 25 % i veći od 25 %.

6. Kvaliteta imovine. Ispitivanje kvalitete imovine tvrtke, kao što je omjer nematerijalne imovine u ukupnoj imovini, može pružiti uvid u održivost dobiti. Veći udio nematerijalne imovine ključan je za stvaranje vrijednosti. Američki multinacionalni giganti mogu zahvaliti snažan rast vrijednosti upravo nematerijalnoj imovini. Naravno, to ne dolazi bez rizika. Zato treba biti oprezan jer nematerijalna imovina, koja je neopipljiva, ujedno predstavlja i veći rizik od materijalne.

7. Razina zaduženja i omjer pokrivenosti kamata. Visoka razina zaduženja i nemogućnost pokrivanja kamatnih troškova operativnom dobiti može ukazivati na nižu kvalitetu dobiti. Već sam pisao o zombi kompanijama, a objavio sam i istraživanje na Ekonomskom labu. Ako operativna dobit (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode) nisu dovoljni da pokriju financijske troškove (kamate), to je poduzeće zombi.

8. Pokazatelji upravljanja dobiti. Ovdje tražimo znakove upravljanja dobiti, kao što su česte i iznenađujuće promjene dobiti, promjene računovodstvenih metoda ili neobične fluktuacije u pokazateljima kvalitete dobiti (npr. Sloanov omjer).

9. Prinos na vlastiti kapital (ROE). Konzistentno visok ROE može ukazivati na bolju kvalitetu dobiti jer sugerira da poduzeće generira visoke stope povrata za svoje vlasnike tijekom vremena.

NIJE SAMO KVANTITETA NEGO I KVALITETA DOBITI

Procjena kvalitete dobiti uključuje i kvalitativan proces, a ne samo izračun pokazatelja. To znači da se razmatra više čimbenika i ne oslanja se samo na pojedinačne omjere. Analitičari obično promatraju kombinaciju pokazatelja kako bi stvorili sveobuhvatan pogled na to kakva je kvaliteta dobiti. Valja uzeti u obzir i kontekst industrije i poslovanja (analiza konkurencije kod Bon.hr može pomoći) jer različite industrije mogu imati različite karakteristike i faktore koji utječu na dobit.

Kod ulaganja na financijskim tržištima, kod omjera zarada po dionici (EPS), valja biti oprezan da nas ne bi zavarao otkup vlastitih dionica (buyback). Dobit pada, ali se smanjenjem broja dionica (kroz nekoć jeftini dug) dobije sličan ili bolji EPS. Time su kompanije umjetno povećavale cijenu po dionici.

KAKO ISPRAVNO VODITI PODUZEĆE

Zaključno, poduzeća koja su ispravno vođena i maksimiziraju kvalitetnu dobit trebala bi imati:

  • Transparentnost financijskih izvještaja. Moraju biti jasni, precizni i dosljedni, da se prihodi i rashodi te poslovni rezultat i druge financijske informacije tako prikazuju.
  • Zdrave prihode. Oni su održivi i generirani iz ključnih poslovnih aktivnosti poduzeća. Visoka kvaliteta prihoda znači da poduzeće ne ovisi o neodrživim izvorima prihoda ili jednokratnim transakcijama.
  • Učinkovito upravljanje troškovima. Takvo poduzeće često optimizira svoje operacije, pa ima i bolju kvalitetu dobiti. Posjedovanje dobrog kontroling sustava svakako to poboljšava, a u tome vam mogu pomoći. Smanjenje nepotrebnih troškova povećat će profitabilnost. Red je uvijek bolji od nereda.
  • Kvalitetnu reviziju i nadzor. Provodite kvalitetnu reviziju financijskih izvještaja i uvedite odgovarajuće unutarnje kontrole. To je ključno za postizanje kvalitete dobiti i sprečavanje financijskih nepravilnosti.
  • Poštivanje regulativa i etičkih standarda. Valja poštivati sve relevantne zakone i regulative te se pridržavati visokih etičkih standarda. Ne treba, doduše, biti naivan i nasjedati uvijek baš na sve novotarije koje se znaju prodavati pod “etično poslovanje”.
  • Stabilnost i predvidivost. Nagli rast ne mora nužno biti loš, dapače! Ipak, treba vidjeti koliko je održiv. Imajte na umu da neplanirani ili neodrživi rast može dovesti poduzeće u velike probleme i manjak kapitala. Naravno da postoji formula koja ukazuje na manjak potrebnog kapitala koji osigurava brzi rast. Poduzeća koja imaju stabilni rast obično imaju višu kvalitetu dobiti.
Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: