Pet mitova o bankama u koje trebate prestati vjerovati

Mitovi o bankama

Ovaj blog, koji će uskoro postati tinejdžer, prvu je objavu lansirao još u prosincu 2010. Tad sam nastojao srušiti neke predrasude o bankarima i bankarstvu. No, ne biste vjerovali: mitovi o bankama i dalje su široko rasprostranjeni. Je li moja borba za istinu i financijsko opismenjavanje time bila uzaludna? Vjerujem da nije: vjerna publika koja kontinuirano raste jasno govori o tome. Zato sam odlučio podastrijeti pet mitova o bankama koji se još uvijek često čuju i razloge zašto su pogrešni, posebno iz poduzetničkog kuta.

TKO NAS ZAISTA GULI?

1. Sve su banke iste. Teško možemo reći da su sve banke iste. Naime, čak i u Hrvatskoj, banke nude različite kamatne stope, a imaju i drukčije strukturirane naknade i uvjete. Primjerice, neće sve banke nuditi iste uvjete kod akreditiva niti imati jednake naknade kod prijenosa gotovine. Uostalom, različite banke imaju i različit fokus te različitu ekspertizu. Primijetit ćete već po različitim procedurama odobravanja kredita da one imaju različitu strukturu odgovornosti.

2. Banke su isključivo motivirane profitom. Iako banke ne mogu poslovati bez profita, njima je daleko važniji dugoročni poslovni odnos od kratkoročnog uspjeha. Naime, one koriste kratkoročne depozite i na temelju njih odobravaju dugoročne kredite. Dakle, u interesu im je da je klijentu dugoročno dobro, jer će samim time i njima biti dobro. Često će vas bankari i savjetovati kako da najbolje postignete svoje ciljeve (konzultativna prodaja) jer znaju da klijent koji dobro stoji ima veći potencijal za dodatnim financiranjem kasnije.

3. Banke nas gule s visokim kamatnim stopama. Čitatelji ovog bloga već znaju da, unatoč mitovima, imamo kamatne stope na kredite koje su među najnižima u Europi, ponajprije zbog smanjenja pričuve i usporenog kamatnog prijenosa. Ako pak tražite poduzetničke kredite, svakako se isplati provjeriti možete li osigurati financiranje uz pomoć HBOR-a ili HAMAG-BICRO. Time ove stope mogu biti još niže.

MITOVI O BANKAMA NAJVIŠE ŠTETE – DUŽNICIMA

4. Ne treba se zaduživati i mazati vrat debeloj guski. Mislite da činite uslugu bankama ako plaćate kamate i naknade? Možda gubite puno više ako nemate optimalnu strukturu kapitala. Primjerice, ako biste za neku investiciju financiranu dugom mogli generirati 15 % dobiti, a kamatna stopa je 5 %, onda ste prošli dvostruko bolje od banke, zar ne? Vidimo da mitovi o bankama najviše štete – dužnicima. Kao što kaže jedna financijska pogreška, ponekad se i premalo zadužujete.

5. Kolateral je najvažniji. Bankama kolateral nije ni približno važan kao što mislite. Kod dužnika je važnije je da ima perspektivu u poslovnom odnosu. Dakle, dugoročnu održivost poslovanja i profitabilnost. A kad smo kod kolaterala i imovine, banke se vode pokazateljem RWA. Ako pak nemate kolateral i tražite financiranje, zanimat će vas ovaj članak.

Vjerovanje u ove mitove nije samo pogrešno. Ono može biti i jako skupo! Što ih se prije riješite, to bolje za vas i vaše poslovanje.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: