Mjere očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti: pregled po bankama i financijskim institucijama

Mjere očuvanja gospodarske aktivnosti

Ovo je tekst u nastajanju i bit će ažuriran kroz vrijeme, sukladno novim informacijama. Želim prikazati što nude hrvatske banke i financijske institucije kao mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti uslijed ekonomske i financijske krize uzrokovane posljedicama pandemije COVID-19.

Poslovnim subjektima, čije je poslovanje ugroženo posljedicama pandemije i smrznute globalne ekonomije, omogućena je od 31.3.2020. online prijava putem sustava FINA-e za mjere hrvatske Vlade u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.

MJERE OČUVANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I LIKVIDNOSTI: ZAŠ TO SE UVODE?

O procjeni razine gospodarske aktivnosti ili pada BDP-a pisat ću uskoro. Zasad je poznato da je, primjerice, Banka Slovenije objavila procjenu kako će slovensko gospodarstvo pasti između 6,2 i 16,1 posto. Visina pada BDP-a pritom ponajprije ovisi o duljini lockdowna (scenariji obuhvaćaju trajanje 6-14 tjedana). Mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti u Hrvatskoj smjeraju premošćivanju upravo ovog, najtežeg razdoblja za gospodarstvenike.

Rizik likvidnosti je najveći trenutni rizik. Mjere o tome što sami učiniti dao sam odmah na početku nastupa krize. O onome što možete učiniti kao poslovni subjekt nalazi se u tabličnom popisu mjera koje su ovdje predočene, na temelju dostupnih informacija.

Naime, kako je naveo i HNB, ako poslovni subjekt na 31.12.2019. nije bio klasificiran kao A subjekt (bez bankovnih rezervacija, a takvih je više od 90%), onda u slučaju da je poslovanje pogođeno ili će biti pogođeno pandemijom, ne može dobiti pomoć u obliku dolje opisanih mjera. Broj poslovnih subjekata na dan 31.3.2020., kad je pisan ovaj članak, je preko 268 tisuća, od čega je aktivno 154 tisuće.

Od 154 tisuće aktivnih, njih 132 su profitni subjekti, 22 tisuće neprofitni, a 80 tisuća su obrtnici i slobodna zanimanja. Samo nešto više od tisuću subjekata je u državnom vlasništvu ili manje od 1%. To znači da je malo manje od 138 tisuća poslovnih subjekata koji nisu u državnom vlasništvu potencijalno ugroženo.
U slučaju da trebate pomoć oko analize Vaše trenutne situacije, kao i savjeta oko naknadne komunikacije s bankama i financijskim institucijama, ostavite svoje kontakte na dnu članka.

PRIJAVE PREKO FININOG PORTALA

Sustav prijava za mjere u velikoj mjeri bit će centraliziran i to preko Fine. Kako se prijaviti za to, pogledajte ovdje. Pogledajte i kratki video u kojem je pojašnjen postupak registracije.

https://youtu.be/gMLsSVCc_vE

Od 31.3.2020. je podnositeljima zahtjeva na portal Mjere dostupna:

 • opcija prijave za mjeru kredita likvidnost i radni kapital
 • registracija u sustav,
 • unos podataka za gospodarski subjekt koji je predmet prijave,
 • odabir kreditne institucije u kojoj želi da se razmotri njegova prijava te
 • sljedeće obvezne 3 izjave: Izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019., Izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. i Procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava.

U idućih nekoliko dana putem portala Mjere će biti omogućen unos i drugih potrebnih podataka nužnih bankama za evaluaciju zahtjeva za sve tri mjere (osim trenutno dostupne mjere za likvidnost i radni kapital kao prve mjere, mjere moratorija i reprograma/refinanciranja kao druge dvije mjere).

O tome što je dosad učinio HNB, možete pročitati ovdje.

KOJE MJERE NUDE HAMAG I HBOR TE KOLIKI SU IZNOSI?

Mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti koje nude HAMAG i HBOR navodim ovdje:

HBOR

Iznos kredita u pravilu se ne odobrava ispod 100 tisuća kuna. Svi su krediti kunski, uz valutnu klauzulu ili čisti, s kamatnom stopom od 2% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika.
Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita.
Odobravanje kredita je bez naknade. Krediti će se moći koristiti do 6 mjeseci, s rokom otplate do 3 godine, s uključenim počekom do godine dana. Kredit je namjenski, uz dokaz s dokumentacijom, a isplata može biti na račun dobavljača i/ili korisnika kredita.

Važni linkovi
https://www.hbor.hr/pomoc-poduzetnicima-za-ublazavanje-negativnih-posljedica-nastalih-pandemijom-covid-19-virusa-koronavirusa/
https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva-covid-19-mjera/

HAMAG

Osim zajma za male i mikro poduzetnike, od neki dan aktivni su i novi COVID-19 zajmovi putem online prijave.

Važni linkovi
https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/
https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/
https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login (PRIJAVE)

PREGLED MJERA PO POSLOVNIM BANKAMA

Lista banaka koje nude mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti bit će proširen novim bankama i ažuriran u skladu s najnovijim informacijama.

ZABA

Likvidnost

Detalji će biti objavljeni naknadno.

Moratorij/mirovanje obveza

ZABA razlikuje Moratorij i Mirovanje obveza (Standstill).

Mirovanje obveza, tzv. Standstill – Banka privremeno, počevši od 1.4.2020., neće pokretati aktivnosti radi naplate potraživanja, tijekom perioda mirovanja za sve klijente koji udovoljavaju uvjetima i podnesu uredan zahtjev. Banka će za vrijeme trajanja Standstill razdoblja obračunavati redovnu kamatu prema kamatnoj stopi kako je ugovorena po pojedinom kreditnom poslu, koja će dospjeti nakon isteka Standstilla. Međutim, u tom razdoblju Banka na kredite za koje je odobren Standstill/Mirovanje neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknadu. Banka će za vrijeme trajanja Standstilla pažljivo procijeniti svaki zahtjev te nastojati sa svakim klijentom postići dogovor o moratoriju/reprogramu duga na način koji bi osigurao njegovo dugoročno održivo poslovanje. Mirovanje obveza primjenjuje se na razdoblje od datuma odobrenja Zahtjeva do 30.6.2020.

Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 3 mjeseca (moguće će se razmatrati i druge opcije), i mogući reprogram duga za klijente koji udovoljavaju uvjetima. Trajanje moratorija ovisi o djelatnosti klijenta, odnosno o stupnju utjecaja okolnosti povezanih s epidemijom bolesti COVID-19 na ukupno poslovanje klijenta i na njegovu očekivanu sposobnost oporavka. Mogućnost reprograma duga može biti podložna odredbama kreditnog/jamstvenog programa na temelju kojeg je inicijalno odobren kredit te odobrenjima trećih strana (npr. HBOR-a i dr.). Tijekom moratorija Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknade na kredite za koje je odobren moratorij.

Trenutno ZABA prima zahtjeve samo za Standstill.

Prihvatljivost klijenata za ovakav zahtjev naveden je na stranicama Banke. Svi uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno. Glavni uvjet jest da je subjekt u većinskom privatnom vlasništvu, prihod grupe povezanih osoba je do 375 milijuna kuna, nema dospjele obveze dulje od 60 dana na dan podnošenja zahtjeva prema Grupi ZABA.

Reprogram

Detalji će biti naknadno objavljeni.

Rok za prijave

Nije poznato.

Važni linkovi

https://www.zaba.hr/home/mali-poduzetnici/posebne-mjere-potpore-klijentima-mali-poduzetnici

https://www.zaba.hr/home/srednja-i-velika-poduzeca/posebne-mjere-potpore-klijentima-srednja-i-velika-poduzeca

PBZ

Likvidnost

Upute preko Fine.

Moratorij/mirovanje obveza

Upute preko Fine.

 • odgoda plaćanja rata kredita i kamata na 6 mjeseci
 • prolongacija prekoračenja i revolvinga za 3 mjeseca
 • u periodu moratorija kreditne obveze, kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje
 • ugovorena kamatna stopa se ne mijenja 
 • banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij
 • proces predaje Zahtjeva za moratorij u potpunosti podržan našim online kanalima komunikacije

Trajanje moratorija do 30.6.2020. (minusi po računu, revolving krediti, odnosno do 31.8.2020. (ostali krediti)

Mjera se ne odnosi na dospijeća nastala prije 31.0.2020. Plaćanje svih obveza koje su dospjele na dan 30.03.2020. i ranije je jedan od uvjeta za provođenje Mjere moratorija.

Mjera se ne odnosi na akreditive, garancije i okvirne linije, ali obuhvaća pojedine ugovore o kreditu koji su sklopljeni temeljem ugovora o okvirnoj liniji.

Predmet obuhvata ove mjere nisu ugovori o kreditu krediti koji su sklopljeni nakon 29.2.2020.

Razlozi za moratorij koje treba navesti:

 • Gubitak kupaca / tržišta
 • Prekid lanca opskrbe
 • Odluka civilnog stožera o prestanku rada
 • Pad prodajnih cijena
 • Rast troškova poslovanja
 • Produljeni rokovi naplate
 • Opskrba energijom i/ili radnom snagom

Reprogram

Upute preko Fine.

Rok za prijave

20.4.2020.

Važni linkovi

https://www.pbz.hr/srednji-poduzetnici/odgoda-placanja-kredita.html

ERSTE

Detalji će biti pojašnjeni naknadno. Sve prijavitelje se upućuje na budući Finin centralizirani sustav prijava.

Prijava se vrši u dva koraka, od kojih je prvi registracija, a drugi prijava za određenu mjeru.

Važni linkovi

https://www.erstebank.hr/hr/covid-19/mjere-za-financijsku-likvidnost

RBA

Likvidnost

Upute preko Fine.

Moratorij/mirovanje obveza

Podnose se 2 zahtjeva, jedan putem Fine, a jedan direktno kod RBA.

Trenutno možete zatražiti samo moratorij, dok ćete druge dvije mjere moći zatražiti uskoro.

Trajanje moratorija do 30.9.2020.

Reprogram

Upute preko Fine.

Rok za prijave

31.5.2020.

Važni linkovi

https://www.rba.hr/covid-19/mjere-pomoci-za-poslovne-subjekte

Trebate pomoć pri prijavi na mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti? Kontaktirajte me klikom na gumb ispod.

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN

*Članak je posljednji put ažuriran 6. travnja 2020. godine.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: