Zašto je važno analizirati obrtaj imovine poduzeća?

Obrtaj imovine

Zašto neka poduzeća imaju mnogo imovine u usporedbi s prihodima, a druga daleko manje? Kako se računa obrtaj imovine i zašto je važan za menadžment i vlasnike? Može li nas upozoriti i na potencijalne nepravilnosti u poslovanju? Saznajte više u ovom pregledu.

KAKO SE RAČUNA OBRTAJ IMOVINE

Pokazatelj obrtaja imovine najčešće se računa ovako:

Obrtaj ukupne imovine = Prihod / Aktiva

Radi preciznijeg izračuna, bolje je koristiti varijantu prosječne aktive (obično prosjek stanja s kraja dva razdoblja, npr. stanje 31.12.2021. te 31.12.2022.).

To je uobičajeno kad se koriste veličine koje se stavljaju u omjer (pokazatelj) iz dva financijska izvještaja: bilance koja je presjek stanja financijskog položaja na neki dan te računa dobiti i gubitka koji se prikazuje za razdoblje. Da bi ih se svelo na zajednički nazivnik, onda se bilančne stavke uprosječuju.

KOJE SU DRUGE VARIJANTE IZRAČUNA?

Umjesto ukupne imovine ili aktive, može se prihod usporediti u odnosu na:

  • fiksnu ili dugotrajnu imovinu (ili dijelove te imovine)
  • tekuću ili kratkotrajnu imovinu (ili dijelove te imovine).

Time ćemo utvrditi koliko se efikasno koristi određeni dio aktive (ili cijela aktiva) u “proizvodnji” ili stvaranju prihoda. Općenito, veći je obrtaj bolji od niskog.

Tipično, maloprodaja (trgovina) je primjer brzog ili visokog obrtaja, dok su turizam, telekomunikacije ili sektori javnih usluga općenito primjeri niskog obrtaja. Razlog je uglavnom iznos imovine. Dakle, nekim sektorima ne treba puno imovine da bi generirali prihode, dok je drugima potreban da bi uopće pokrenuli posao.

KAKO NAM MOŽE POMOĆI PREPOZNATI MANIPULACIJE

Stoga usporedba pokazatelja obrtaja ima više smisla unutar neke industrije ili za isto poduzeće u nekom razdoblju. Primjerice, za 5 godina. Ovaj se pokazatelj koristi u DuPont analizi kao jedan od faktora. Veći obrtaj podiže rentabilnost imovine (ROA) i kapitala (ROE).

Kao pravilo palca, opet uzevši u obzir specifičnosti pojedine industrije, bolje je kada je obrtaj ukupne imovine veći od 1.

Postoje i manipulacije s amortizacijom na koje nas može upozoriti obrtaj imovine. Kad postoji veći iznos imovine, a amortizacija je beznačajna kako bi se povećala dobit. Na to upućuje sniženi obrtaj (čime se smanjuje rentabilnost). Nagle promjene amortizacijske politike da bi se naštimala dobit vide se u pokazatelju kvalitete dobiti i novčanom toku.

Prenizak pokazatelj ili trend pada može pomoći upravi da “identificira, locira i transferira” dijelove ukupne imovine koji su neproduktivni u odnosu na ostatak. Tu vježbu ne bi trebalo propuštati.

***

Ovaj članak je dio niza Abeceda poslovnih financija.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: