Kako možete povećati vjerojatnost da banka prihvati vaš kreditni zahtjev?

Odobrenje kredita

Jučer sam se osvrnuo na povećanje kamatnih stopa i postroženje kreditnih uvjeta od strane banaka prema poduzećima. O tome čitajte ovdje. U novim okolnostima, financiranje za poduzetnike bit će skuplje i teže dostupno. Kako onda povećati šanse za odobrenje kredita? Pogledajmo nekoliko savjeta bivšeg bankara.

ŠTO BANKE VOLE

1. Financijska stabilnost. Banke pažljivo analiziraju financijski položaj i profitabilnost vašeg poduzeća. To uključuje provjeru financijskih izvještaja, dobiti i gubitaka, imovine, novčanog toka i drugih relevantnih financijskih pokazatelja. Pozitivni financijski rezultati i dosljedan rast pokazatelja povećavaju vaše izglede za odobrenje kredita. Često naglašavam da je ultimativni kriterij slobodni novčani tok i vjerojatnost izgleda da odobrenje kredita neće narušiti taj novčani tok. To je ono što osigurava da kreditni zahtjev zaista bude odobren.

2. Poslovni odnosi i kreditna povijest. Dugogodišnje poslovanje i dokazana uspješnost vašeg poduzeća imaju važnu ulogu. Banke obično preferiraju poslovne subjekte s dužom i stabilnom poviješću jer to ukazuje na pouzdanost i kontinuitet. Nadalje, banke ne provjeravaju samo kreditnu povijest vašeg poduzeća, već i povijest kredita vlasnika tvrtke. Dobra kreditna povijest povećava vaše izglede za odobrenje, dok negativni zapisi, kašnjenja u plaćanju i insolventnost otežavaju dobivanje kredita.

3. Pokazatelji zaduženosti. Banke pažljivo analiziraju omjer zaduženosti vašeg poduzeća, odnosno omjer duga i kapitala. Previsoka zaduženost može biti znak rizika za banku i tako negativno utjecati na odobrenje kredita.

4. Pokazatelji likvidnosti. Osobito kod kratkoročnih kredita, banke će provjeriti i vašu likvidnost, kako bi utvrdile koliko likvidnih sredstava imate na raspolaganju i koliko brzo možete podmiriti svoje obveze. Važno je da imate dovoljno sredstava za pokrivanje redovnih obveza te otplatu kredita koji se traži.

ODOBRENJE KREDITA NIJE ISTO ŠTO I KORIŠTENJE

5. Plan korištenja kredita. Važno je razlikovati fazu odobrenja kredita od faze korištenja kredita. Kreditno korištenje je druga faza, onda kada su vam kreditna sredstva na raspolaganju po odobrenju. Jasan i dobro razrađen plan korištenja kredita je, isto tako, važan faktor. Banka želi biti sigurna da će sredstva biti namjenski upotrijebljena za poslovne potrebe i da će kredit doprinijeti rastu i razvoju vašeg poduzeća. Treća faza je faza otplate kredita, gdje su važne točke od 1 do 4.

6. Kolateral (osiguranje ili jamstva). Banke žele osigurati otplatu kredita, i to ne samo iz procjene primarnih izvora otplate, što rade iz procjene boniteta vašeg poduzeća, nego i iz sekundarnog izvora otplate. To znači stavljanje kolaterala s vaše strane pod namjenski ograničenu upotrebu banke, i to ako otplata kredita bude usporena ili onemogućena. Stoga banke traže kolateral kao dodatnu sigurnost za kredit. To može biti u obliku materijalnih sredstava, zaliha, nekretnina, pokretnina ili osobnih jamstava.

Prije nego što podnesete zahtjev za kredit, važno je da pripremite sve relevantne financijske dokumente i informacije koje će banka zahtijevati. Budite spremni i na moguće pregovore oko uvjeta kredita i otvoreni za suradnju s bankom kako biste povećali izglede za odobrenje kredita.

Na koncu, provjerite i tekst o 5k kreditne analize, koji vam može pomoći da bolje razumijete što banke žele vidjeti.

A ako želite pomoć u pripremi kreditnog zahtjeva, reviziji ponuđenih uvjeta i pregovorima s bankom od strane iskusnog financijskog konzultanta i bivšeg bankara, kontaktirajte me ovdje.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: