Pokazatelji obrtaja – što se dogodi kad ih okrenemo naopako?

Pokazatelji obrtaja

Pokazatelji aktivnosti korisni su jer iz njih možemo pročitati kako poduzeće koristi vlastite resurse. Obično su tu na prvom mjestu pokazatelji obrtaja potraživanja, zaliha te dobavljača. Pritom se ove financijske veličine stavlja u nazivnik, da se provjeri koliko puta treba unutar godine dana da se obrnu. Zato se u brojniku služimo prihodima, ili troškovima. U tu svrhu se računa i tzv. novčani jaz, o čemu sam i ranije pisao. No, ako brojnik i nazivnik zamijene mjesta, tada financijskim analitičarima, investitorima te samom menadžmentu stižu dodatni signali.

Kratko ćemo razmatriti odnos faktora obrtnog kapitala (potraživanja, zaliha i obveza prema dobavljačima) u odnosu na prihode od prodaje.

POKAZATELJI OBRTAJA POTRAŽIVANJA

Iznos potraživanja od kupaca u odnosu na prihode pokazuje koliki je udio prodaje (prihoda) kreditnog karaktera, a koliko novčanog. Primjerice, ako su prihodi od prodaje u iznosu 5 milijuna kuna, a potraživanja od kupaca milijun kuna, onda je 20% ukupne prodaje bilo prodano na kredit (odgodu).

Naravno, ovakvo obrazloženje nije potpuno točno. Moguće je da je tvrtka prodavala cijelu godinu svojim kupcima na kredit, no nije naplatila 20 % ukupne prodaje na zadnji dan poslovne godine. U pravilu je to ispravnija formulacija. Naravno da politika prodaje prema različitim kupcima može varirati. Nekima se možda daje samo avansno, drugima uz kraće, a trećima dulje odgode. Miks toga daje upravno onaj financijski rezultat kojeg vidimo u financijskim izvještajima.

Što je taj postotak manji, to je bolji novčani tok tvrtke. U prijevodu, manja je mogućnost da će se tvrtka morati zadužiti kako bi financirala svoj poslovni (obrtni) ciklus.

STRUKTURA POSLOVANJA TVRTKE IZ POKAZATELJA PRODAJE

Osim što pokazuje koliko prodaje otpada na kredit (odgodu), recipročno je i indikacija oslanjanja same tvrtke u poslovanju na novac. To dovodi do treće koristi: služi vjerovnicima da odrede kreditne parametre prema toj tvrtki, jer, i ona ima svoje dobavljače, robne i/ili financijske.

Uvid u postotak prodaje koji se odnosi na kredit može pokazati i strukturu poslovanja same tvrtke. Tvrtke koje imaju nizak postotak ovog pokazatelja, dakle nizak stupanj prodaje na kredit (odgodu) u svom poslovanju imaju:

  1. niske fiksne troškove i(ili)
  2. mali udio duga u svojoj strukturi kapitala, tj. nisku zaduženost.

Suprotno, visok postotak prodaje na kredit/odgodu vjerovnicima šalje poruku o lošijoj mogućnosti plaćanja duga/kamata zbog više zaduženosti i naravno, niske razine raspoloživog novca. Niski pokazatelj također upućuje da je operativni dio novčanog toka dobar. Odnosno, tvrtka nema toliko potrebe financirati svoj poslovni ciklus iz financijskog dijela (novi dug) ili investicijskog dijela (prodaja imovine, uobičajeno dugotrajne, tzv. dezinvestiranje).

Ipak, prodaja na kredit (odgodu) se događa jer tvrtke procjenjuju da će time povećati prodaju, ali i dobit.

POKAZATELJI OBRTAJA ZALIHA

Odnos zaliha i prihoda od prodaje prikazuje koliki udio zaliha se prenosi u novu poslovnu godinu u odnosu na ukupnu godišnju prodaju. Nadalje, visoka razina zaliha nosi i visoke troškove održavanja i vođenja zaliha. S druge strane, niske zalihe onemogućuju tvrtkama da su spremni brzo reagirati na zahtjeve svojih kupaca. Na razini tvrtke pokazatelji obrtaja zaliha ne govore mnogo. Stoga je bitno uspoređivati trendove za samu tvrtku, ali i unutar industrija i konkurentskih tvrtki. U fazama kada se vrši restrukturiranje poslovanja tvrtke, menadžment zaliha često je jedan od glavnih točaka.

Analitičarima mogu posebno biti zanimljivi ekstremni slučajevi kada taj pokazatelj ostaje jednak ili približno sličan, pa ga se pozitivno razmatra kada zalihe i prihodi rastu, odnosno negativno, kada zalihe i prihodi padaju.

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Odnos obveza prema dobavljačima u odnosu na prihode (od prodaje) pokazuje koliko novca koji pripada dobavljačima financira prodaju tvrtke. Veći postotak znači jeftinije financiranje za tvrtku, kao i to da tvrtka ima dobre komercijalne uvjete kod svojih dobavljača. Takav tržišni položaj dolazi od dobrog kreditnog boniteta i kvalitete dobiti koju tvrtka ostvaruje. U prijevodu, njeni vjerovnici procjenjuju da mogu povećati vlastitu prodaju dajući tvrtki takve komercijalne uvjete.

Analitičari iz ovog podatka mogu procjenjivati buduća kretanja novčanog toka s obzirom da se uspostavlja veza između neplaćenih računa i prihoda/dobiti putem ovog pokazatelja.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: