Nemojte napraviti skupe greške samo zato što ne želite platiti porez

Porezne uštede i greške

Prije dvije godine već sam održao webinar na ovu iznimno važnu temu. Nedavno mi je poziv jednog prijatelja, a zatim i klijenta, samo potvrdio potrebu da ponovo razmotrim ova pitanja. Sa svojim poslovnim savjetnikom i prijateljem Mihovilom Katićem sam razgovarao o tome koliko je upravo krajem godine potrebno da se osvrnem na ove izazove. Naime, vjerojatno ste dobili račun dobiti i gubitka za prvih 9 ili 10 mjeseci ove godine. Ako je izvjesno da ćete imati značajnu dobit i željeli biste ostvariti porezne uštede, provjerite na što trebate paziti kako ne biste žrtvovali likvidnost i stabilnost za tek malo manje plaćenog poreza.

VAŽNOST VAŠEG RAČUNOVODSTVA

Preporučujem konzultacije s poreznim stručnjakom i vlastitim računovodstvom kako biste osigurali usklađenost po ovom pitanju. Više sam puta ponovio u tekstu o najvećim financijskim pogreškama: ne štedite na računovođi! Značajan dio poduzetnika previše i prečesto zanemaruje važnost računovodstvenog osoblja ili vanjskog računovodstvenog servisa.

No, prije svega, važna napomena. Troškovi se mogu dijeliti po raznim kriterijima, no za nas je ključno da razlikujemo porezno priznate i porezno nepriznate troškove. Pružit ću nekoliko prijedloga za razmatranje, no imajte na umu da se porezni zakoni i propisi povremeno mijenjaju. Pogledajte dodatno i ovdje kako smanjiti poreznu osnovicu.

AKO PLANIRATE INVESTICIJE, PAZITE NA OVO

Od nabrojanog, izdvojio bih sljedeće točke:

  1. Edukacije: imaju dvostruki efekt kod smanjenja porezne osnovice. Prvi put direktno, kao trošak, a Porezna uprava dopušta i sniženje osnovice poreza na dobit jer se edukacija tretira kao ulaganje. Više o tome ovdje.
  2. Neoporezive isplate: ovime možete pomoći i zaposlenicima i sebi, ako ste kao vlasnik zaposleni u svojem poduzeću. Tu pripadaju, primjerice, dobrovoljna mirovinska štednja ili naknade za djecu. Više saznajte ovdje.
  3. Rezerviranja: tu se najčešće misli na stavku Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima za ono što je prodano. Konzultirajte se i oko rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor s poreznim savjetnicima. Postoje i rezerviranja za započete sudske postupke.
  4. Pasivna vremenska razgraničenja: poslovi koji su započeti u jednoj, a završeni u drugoj godini često se moraju razgraničiti na dva ili više razdoblja. To su odgođeni troškovi budućeg razdoblja (nije stigao račun, iako je trošak nastao) i prihodi budućeg razdoblja (naplatili smo prihod, možda i izdali račun, no posao će biti izvršen dogodine).
  5. Poticanje ulaganja: ovo je poput tajne skrivena od mnogih. Ako radite na investicijama, pogledajte malo bolje Zakon o poticanju ulaganja ili Vodič za ulaganja. Pogotovo ako planirate nove investicije i zapošljavanja (čak i samo jedno novo radno mjesto), posebno u županijama s većom stopom nezaposlenosti, npr. u Osječko-baranjskoj županiji. Možda se time vodio i američki Jabil. Da bi investicijski troškovi bili prihvatljivi za tretman po ovom zakonu, broje se od trenutka prijave Poreznoj upravi. Stoga je bitno to predvidjeti u poslovnom planu, kako bi se moglo ispravno komunicirati s Poreznom upravom na temelju dobre i kvalitetne prijave. Porezne uštede u narednim godinama mogu biti veoma značajne.

DODATNI PRIJEDLOZI ZA POREZNE UŠTEDE

Dodatno, razmotrite još neke od točaka za porezne uštede ako znate da ćete imati značajnu dobit:

Ubrzajte troškove

Razmotrite ubrzanje nekih troškova, poput plaćanja izdanih, a nedospjelih računa ili plaćanja određenih troškova koji su ionako neminovni prije kraja godine. Pregledajte svoje evidencije i osigurajte da su svi zakoniti troškovi evidentirani u tekućoj poreznoj godini. Pritom svakako imajte na umu da ne smijete ugroziti vlastitu likvidnost!

Amortizacija

Ako je moguće, ubrzajte amortizaciju na postojećoj ili novonabavljenoj imovini. Pritom pazite da novčani izdatak ne uključuje sav trošak odmah, nego samo dio koji se amortizira. Ne biste vjerovali koliko dobrih poduzetnika koji ovo ne razumije stvori sebi ogromne probleme. Treba znati razlikovati prihod i trošak, baš kao i novčani primitak i izdatak! To su dvije podjele s različitim osnovama. Poduzetnici najviše grešaka naprave potkraj godine. Na kraju to zna završiti ovako: potroše se zalihe likvidnosti, a da se nije napravila porezna ušteda. Za par mjeseci se onda traži hitan interventni kredit. Razmislite: nekad je i bolje platiti porez! Jer to znači da imate što platiti.

Donacije i dobrotvorni doprinosi

Ako je tvrtka sklona činiti dobrotvorne doprinose, razmotrite to prije kraja godine kako biste iskoristili porezne olakšice.

Isplata dobiti (dividendi)

Ovisno o strukturi tvrtke, procijenite omjer isplate dividendi i plaćanja plaća vlasnicima. Za to morate imati aktivan plan likvidnosti i poslovni plan. Ništa bez financijskog modela! Konzultirajte se s poreznim i financijskim savjetnicima kako biste odredili najpovoljniju strategiju raspodjele dobiti.

Sastanak za porezno planiranje

Zakažite sastanak s poreznim savjetnikom kako biste prokomentirali vašu specifičnu situaciju i identificirali druge potencijalne strategije uštede poreza. Primjerice, državni i lokalni porezi mogu varirati, a često nismo ni svjesni svih raspoloživih olakšica.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: