Kako je izgledao financijski izvještaj prosječnog poduzetnika u razdoblju od 2012. do 2019. godine?

Prosječni poduzetnik

Kako bih, prije nego što stignu financijski izvještaji za 2020. godinu, imao jasnu sliku poslovanja u prethodnim razdobljima, napravio sam analizu poslovanja poduzetnika 2012.-2019. godine. Pritom sam razdvojio poduzetnike u tri različite skupine: mikro, male i srednje. Želio sam saznati kako je prosječni poduzetnik poslovao u navedene tri kategorije. Primijetit ćete da je svaka imala svoje zakonitosti, i svaka je davala razlog za brigu već i prije koronakrize. Velika sam poduzeća izostavio zbog ekstremnih vrijednosti i manjka reprezentativnog uzorka za ovakav oblik analize.

PROSJEČNI PODUZETNIK U MIKRO SEGMENTU NAPRAVIO PUNI KRUG

Prosječni mikro poduzetnik 2012.-2019. godine
Grafikon 1: Odnos prihoda, financijskog duga, investicija i dobiti za razdoblje 2012.-2019. Prosječni poduzetnik u razredu do 2 milijuna kuna prihoda godišnje. Iznosi u tisućama kuna. Izvor: Bon.hr, autorska obrada

Prosječni mikro poduzetnik u razdoblju 2012.-2019. imao je rast prihoda do 2015., da bi se u 2019. praktično vratio na razinu iz 2012. Za potrebe analize, korištena je vrijednost medijana. Dobit je do 2017. bila u rasponu od 5 do 11 tisuća kuna, da bi potom snažno pala u 2018. godini i ostala u negativnom području vrijednosti u 2019. Investicije su u rasponu od 17 do 23 tisuće kuna, osim u ekstremnim godinama 2013. te 2016., kada rastu na 241, odnosno 344 tisuće kuna. Ne postoji povezanost investicija s prihodima i dobiti. U analizu je uključena visina financijskog duga. Za nj se može reći da je u padu, no ni takav dug nije povezan s povećanjem prihoda i dobiti.

MALI PODUZETNIK GUBI PRIHODE

Prosječni mali poduzetnik 2012.-2019. godine
Grafikon 2: Odnos prihoda, financijskog duga, investicija i dobiti za razdoblje 2012.-2019. Prosječni poduzetnik u razredu od 2 do 40 milijuna kuna prihoda godišnje. Iznosi u tisućama kuna. Izvor: Bon.hr, autorska obrada

Među malim poduzećima, primijetit ćemo pad prihoda u razdoblju 2012.-2019. Dobit je do 2018. rasla i bila oko 2,3 puta veća u odnosu na onu iz 2012. Nakon toga, snažno je pala u 2019. godini, tako da je medijalni poduzetnik bilježio gubitak. Investicije su u promatranom razdoblju rasle od 239 do 340 tisuća kuna, osim u ekstremnoj 2016. godini, kada iznose preko 2,9 milijuna kuna. Ta je 2016. godina – primijetit ćete obrazac – bila godina i daleko većeg iznosa investicija i kod mikropoduzetnika. Visina financijskog duga je u padu. Može se reći da postoji odnos, pa tako smanjenje duga i povećanje investicija donosi veću dobit. Ipak, prihodi su u promatranom razdoblju bili u padu, ako se iz analize isključi 2019. godina.

SNAŽAN RAST DOBITI KOD SREDNJIH PODUZETNIKA

Prosječni poduzetnik srednje veličine 2012.-2019. godine
Grafikon 3: Odnos prihoda, financijskog duga, investicija i dobiti za razdoblje 2012.-2019. Prosječni poduzetnik u razredu od 40 do 100 milijuna kuna prihoda godišnje. Iznosi u tisućama kuna. Izvor: Bon.hr, autorska obrada

Prosječni srednji poduzetnik u razdoblju 2012.-2019. imao je manji pad prihoda. Dobit je snažno rasla, izuzme li se ekstremna vrijednost iz 2018. Tad je medijan dobiti pao do negativnih 4,2 milijuna kuna. Investicije su u rasle unutar razdoblja u rasponu od oko 2,9 milijuna do 5,4 milijuna kuna, izuzev ekstremne 2016. godine. Investicije su u njoj iznosile oko 56,7 milijuna kuna. Visina financijskog duga je u padu s 30,4 na 26,9 milijuna kuna, s tim da je početna 2012. godina s ekstremno višim dugom u odnosu na drugi dio razdoblja (preko 46,1 milijun kuna). Može se reći da postoji odnos: tako smanjenje duga i povećanje investicija donosi veću dobit, no prihodi se ne povećavaju, ako se iz analize isključi 2018. godina.

Š TO MOŽEMO OČEKIVATI ZA 2020. GODINU?

Kao što možemo vidjeti, osobito su ranjiva mikro poduzeća. Visina duga ih stavlja u nepovoljnu poziciju, jer se teže mogu rješavati fiksnog troška njegovog financiranja. Nadalje, možemo primijetiti i da sve kategorije poduzetnika nisu premašile visinu prihoda u 2012. godini na kraju 2019. Sedam godina bez rasta prihoda, a ni osma ne obećaje. Kako će se to preliti na 2020. godinu, ostaje vidjeti, no podaci o blokadama u određenim, najpogođenijim industrijama nagovještaju nam da ćemo vidjeti puno crvene boje.

***

Ako ste među poduzećima koja imaju poteškoća s likvidnošću, provjerite ovu checklistu i pobrinite se da pronađete izlaz što prije.

Ključni podaci o konkurentima

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: