Rizik ključnog dobavljača: često zanemarena, a skupa greška

Rizik ključnog dobavljača

Nedavno sam pisao o riziku koncentracije kupaca: koje su njegove opasnosti, kako se računa te na koji ga način možete umanjiti. Sličan njemu je rizik ključnog dobavljača. Kao što ne želite previše ovisiti o jednom ili nekoliko kupaca, tako ne želite da vaš poslovni model bude previše ovisan o jednom dobavljaču. To je na prilično bolan način nedavno naučila Njemačka. Upravljanje dobavnim lancima i njihovo približavanje posebno je aktualno postalo u koronakrizi i čini se kao da će aktualnim ostati još dulje vrijeme.

ŠTO JE RIZIK KLJUČNOG DOBAVLJAČA

Rizik ključnog dobavljača (eng. critical vendor) odnosi se na rizik da se dogode problemi s našim dobavljačem koji je važan ili kritičan za naše redovito poslovanje. Je li dobavljač zaista ključan za naše poslovanje ovisi o više aspekata. Najvažniji su:

  • koliko je važan za isporuku naših proizvoda i usluga te
  • koliko ga je teško (vremenski/troškovno) zamijeniti drugim?

Određeni dobavljač može biti ključan za jedno poduzeće, a manje važan za drugo: to ovisi i o parametrima kao što su industrija ili poslovni model. Kako procijeniti ovaj rizik?

RIZIK MORA BITI RAZMJERAN NAGRADI, ILI MANJI

Premda jedan dobavljač može biti ključan za naše poslovanje, rizik da za njega nastupe poteškoće može biti viši i niži. Tipično će rizik za poteškoće biti viši kod manjih i novijih poduzeća. Treba li onda uvijek smanjivati ovaj rizik i ići s najmanje rizičnim ponuđačem?

Ne. Rizik mora odgovarati nagradi, odnosno biti manji od nje. Ako je alternativa najmanje rizičnom ponuđaču onaj koji nudi značajno kvalitetniju uslugu uz istu cijenu za blago povećanje rizičnosti u kašnjenju isporuke, nagrada je vjerojatno veća od preuzetog rizika, osobito ako parametar kašnjenja u isporuci nije kritičan za vaše poslovanje.

KAKO SAGLEDATI RIZIK KLJUČNOG DOBAVLJAČA

Rizičnost dobavljača može se sagledavati kroz različite aspekte, kao što su:

  1. Geografski rizik: vaš dobavljač ili dobavljači su koncentrirani na usko geografsko područje. Ako ste proizvođač čipsa od jabuke, a vaši dobavljači proizvode jabuke u krugu 15 kilometara, veća tuča može potući vašu sirovinu i ostaviti vas bez nje.
  2. Rizik kontinuiteta: dobavljači propadaju. Ovaj rizik se može umanjiti tako da prepoznate rane znakove na vrijeme. Primjerice, tako da uključite monitoring na Bon.hr portalu i dobijete obavijest ako vaš dobavljač ode u blokadu.
  3. Geopolitički rizik: zamislite da ste velika europska zemlja i da većina jeftinog plina, koja je ključna za vašu industriju, dolazi od jednog dobavljača. Taj dobavljač padne pod međunarodne sankcije. U vašem slučaju, može biti i da naručujete velik dio proizvoda iz Kine.
  4. Reputacijski rizik: recimo da se pokaže da je vaš dobavljač sudjelovao u nezakonitim aktivnostima ili onima koje se razilaze s vašom filozofijom poslovanja. Možete se praviti kao da to nema veze s vašim poslovanjem. Svejedno, imat će.
  5. Financijski rizik: zamislimo da je ključni dobavljač vaših proizvoda bio osjetljiv na kamatni rizik. Kamatne stope porastu. Otplate duga isto tako. Ubrzo zatim, ispostavi se da ne mogu izvršavati obveze preuzete ugovorom jer ne mogu financirati proizvodnju.
  6. Sigurnosni rizik: može imati više razina, no sagledajmo, primjerice, cybersigurnost. Što ako se radi o dobavljaču koji je imao osjetljive podatke o vašim kupcima i koji ih nije adekvatno zaštitio pa su ukradeni?
  7. Regulatorni rizik: može se dogoditi da vaš dosadašnji dobavljač ne može ispunjavati zahtjeve koje propisuje novi zakon. Ovo je posebno aktualno ako uvozite njegove proizvode ili usluge i niste mu toliko važno tržište da bi se isplatilo provesti usklađenje.

KAKO PROCIJENITI OVAJ RIZIK?

Izračunati rizik ključnog dobavljača nije uvijek jednostavno. No, možete pripremiti matricu rizičnosti za svaki pojedini od ovih rizika, i to prema vjerojatnosti i utjecaju na vaše poslovanje. Zatim možete procijeniti ukupni rizik pojedinog ključnog dobavljača tako da izračunate i zbrojite pojedinačne rizike za svakog od njih.

Ovako ćete moći rangirati svoje ključne dobavljače po riziku i znati kod kojih je važno odmah razviti plan B. Ako u tome trebate moju pomoć i vodstvo, dogovorite sastanak ovdje.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: