Koja je razlika između špekuliranja i investiranja te kako nam može pomoći Sharpeov omjer?

Sharpeov omjer špekuliranje i investiranje

Kako pokazuje Investopedia, “primarna razlika između ulaganja i špekuliranja je količina preuzetog rizika”. Špekulacije s visokim rizikom obično su slične kockanju, dok se ulaganje s nižim rizikom temelji na osnovama i analizi. Stoga nam Sharpeov omjer može biti osobito koristan, jer mjeri koliki je prinos na neku investiciju usklađenu za rizik.

UPRAVLJANJE FINANCIJAMA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Mala i srednja poduzeća suočavaju se s nizom financijskih izazova. Donošenje odluka iz područja financijskog menadžmenta postaje ključno kako bi se osigurao stabilan rast i dugoročni uspjeh. No, kako utvrditi razliku između investiranja i špekuliranja? I kako nam Sharpeov omjer, koji se obično koristi na burzama, može pomoći donijeti bolje investicijske odluke?

Financijski menadžment za manje poduzetnike želi uspostaviti čvrste financijske temelje za održivi poslovni rast. Investiranje podrazumijeva fokusiranje na dugoročnu održivost i izgradnju financijske sigurnosti, a ne kratkoročne dobitke. Pogledajmo kako nam Sharpeov omjer pomaže povećati dugoročnu održivost i sigurnost.

ŠTO JE SHARPEOV OMJER?

Sharpeov omjer koristi se za procjenu performansi investicija u odnosu na povezane rizike te pomaže u kvantificiranju povrata na ulaganje po jedinici preuzetog rizika.

Računa se ovako:

Sharpeov omjer = (Rp – Rf) / σp

Pritom je:

Rp – povrat portfelja ili neke investicije

Rf – bezrizična stopa, što u praksi treba uzeti kao državnu vrijednosnicu istog trajanja kao i investicija ili namjeravani rok držanja nekog portfelja

σp – standardna devijacija nekog portfelja ili investicije.

Standardna devijacija (σ) za neku investiciju mjeri raspršenost (varijabilnost) njenih povrata od prosjeka. Kada imate niz podataka koji predstavljaju povrate investicije tijekom vremena, možete koristiti sljedeći postupak za izračun standardne devijacije:

  1. Izračunajte prosjek (aritmetički srednju vrijednost) povrata, gdje gledate pojedinačne povrate za pojedino razdoblje (npr. mjesec ili godina). Pritom je (n) broj vremenskih razdoblja koje uzimate u obzir.
  2. Izračunajte kvadratne razlike između pojedinačnih povrata i prosjeka.
  3. Potom izračunajte prosječnu vrijednost kvadratnih razlika.
  4. Tada ćete dobiti standardnu devijaciju kao korijen srednje ili prosječne vrijednosti kvadratnih razlika.

JE LI SHARPEOV OMJER SAMO ZA BURZOVNA ULAGANJA?

Standardna devijacija tako daje mjeru disperzije povrata od prosjeka. Što je standardna devijacija veća, to znači da su vrijednosti povrata investicije više raspršene, odnosno da je investicija podložnija fluktuacijama. Primjerice, ako imate mjesečne povrate investicije tijekom godine, možete koristiti ove korake kako biste izračunali standardnu devijaciju povrata i dobili mjeru rizika ili volatilnosti te investicije.

Sharpeov omjer, iako se tamo najviše koristi, nije ograničen samo na burzovna ulaganja. Konkretno, može vam pomoći u pronalasku ravnoteže između rizika i povrata u različitim vrstama ulaganja. Čak i ako nećete paziti na formulu, važno je osvijestiti koncept: uskladiti povrat investicije za povezani rizik.

Primjerice, ako imamo dvije investicije, A i B, s povratima od 10 i 5, čini se da je najbolja odluka A. No, kad bismo znali da je rizik bio u prvom slučaju 8, a u drugom 2, onda dobijemo Sharpeov omjer od 1,25 za A, odnosno 2,5 za B i to nam jasno govori da je bolja investicija B.

Ipak je malo onih koji uzimaju faktor rizika u razmatranje kod ulaganja, neovisno o tome radi li se o gradnji nekretnina, nove proizvodne hale ili ulaganju u ERP. Rizici nisu samo crni labudovi kao ekstremni događaji! Ne zaboravite sive nosoroge ili slonove u sobi.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: