Što je Enterprise Value ili EV?

Što je Enterprise Value

Većina poduzetnika se prije ili kasnije susrela s pojmom tržišne kapitalizacije (eng. market cap, umnožak burzovne cijene i broja izdanih dionica). Koncept vrijednosti poduzeća, odnosno poslovnog subjekta ili poduzetnika u najširem mogućem smislu, proširenje je ovog koncepta. Iznimno je važan kod utvrđivanja stvarne (unutarnje, intrinzične) ili ekonomske vrijednosti poduzeća. Ako prodajete ili kupujete poduzeće, onda morate razumjeti razliku. Pogledajmo, stoga, što je Enterprise Value, kako se računa i kako se vrednuju poduzeća koja nisu izlistana na burzi.

KAKO SE RAČUNA EV I ZAŠTO SE ODUZIMA NOVAC?

Formula je jednostavna.

Vrijednost poduzeća = Vrijednost kapitala + Neto financijski dug

Pritom je:

Neto financijski dug = Financijski dug – Novac i novčani ekvivalenti

Kad bi se preuzelo neko poduzeće bez oduzimanja novca, dug bi se mogao otplatiti raspoloživim novcem nakon preuzimanja. Upravo zato je dug potrebno umanjiti za raspoloživi novac. Preciznije, smatra se da je novac ovdje višak (excess cash) jer nije operativna imovina (iako jest kratkotrajna) i već je uključen u vrijednost glavnice, odnosno kapitala. Sjetite se da je zadatak izvještaja o novčanom toku kroz tzv. indirektnu metodu da prevede neto dobit u novac (kvaliteta dobiti), odnosno koji dio dobiti je zaista novac. Dobit je dio glavnice ili kapitala, jer uvećava kapital kroz zadržanu dobit.

ŠTO JE ENTERPRISE VALUE?

Za vrijednost kapitala se približno smatra da je jednaka tržišnoj kapitalizaciji. No, problem kod vrednovanja dolazi upravo u tome što se cijena izjednačava s vrijednosti. Dakle, tržišna kapitalizacija (u suštini, cijena) ne mora uvijek biti jednaka stvarnoj vrijednosti (unutarnjoj, intrinzičnoj ili ekonomskoj veličini). Cijena može biti previsoka ili preniska. Upravo zato se i koriste call i put opcije, ako smatramo je neko poduzeće podcijenjeno ili precijenjeno.

Sve to zvuči jednostavno kad je poduzeće listano na burzi, no što je s privatnim ili obiteljskim poduzećima? Vrednovanje je ionako u sferi subjektivnog i kompleksnog pa zapravo ne postoji univerzalna metoda. Razlog više da se ovo proglasi ezoterijom? Možda, no to nas ne sprječava da unaprijedimo točnost procjene kroz kvalitetu podataka, odabir usporedivih subjekata te rigoroznost postupka i analize.

Pogledajmo, stoga, kako vrednovati obično malo poduzeće koje nije izlistano na burzi, i to koristeći, između ostalih, i koncept vrijednosti poduzeća (Enterprise Value). Pogledajte ovih nekoliko savjeta za one koji žele više!

KAKO VREDNOVATI D.O.O.?

1. Prikupljanje financijskih podataka

Prikupite što više financijskih podataka od privatnog ili neizlistanog poduzeća, uključujući povijesne financijske izvještaje, kao i projekcije budućih novčanih tokova, prihoda i troškova te bilancu.

2. Identifikacija usporedivih transakcija

Potražite nedavne transakcije koje uključuju slična poduzeća u istoj industriji. One će poslužiti kao referentne točke za vrednovanje.

3. Računanje višekratnika EV ili multipli

Izračunajte višekratnike EV (npr. EV/Prihod, EV/EBITDA) na temelju dostupnih financijskih podataka i usporedivih transakcija. To će vam dati predodžbu o tipičnim multiplikatorima u toj industriji. Bon.hr portal ima izračune povijesnih medijalnih i višegodišnjih multipli unutar industrija i prihodovnih razreda. Problem nedostatka usporedivih transakcija modelski je riješen kroz pretpostavku da su glavnica i dug tržišno jednaki nominali. Zašto ova pretpostavka? Naime, na Zagrebačkoj burzi P/B povijesno se bliži 1, prema mojim izračunima. Kako se radi o procjeni vrijednosti usmjerenoj na male poduzetnike, eventualna diskriminacija u pogledu smanjenja vrijednosti opravdana je zbog premije rizika za veličinu poduzeća. Model za Bon.hr portal koristi više metoda i podmetoda, što daje stabilnost.

4. Prilagodba na razlike

Prilagodite multiplikatore na temelju razlika između privatnog poduzeća i usporedivih subjekata, uzimajući u obzir čimbenike kao što su veličina, izgledi za rast i profil rizika.

5. Primjena multiplikatora ili višekratnika

Primijenite prilagođeni multiplikator na financijske metrike privatne tvrtke (npr. prihod, EBITDA) kako biste procijenili njezinu vrijednost.

6. Razmatranje drugih metoda vrednovanja

Budući da vrednovanje privatnih tvrtki može biti komplicirano, važno je koristiti više metoda vrednovanja kako biste provjerili rezultate.

7. Analiza osjetljivosti

Kao i kod bilo koje druge analize, treba provjeriti raspon mogućih rezultata varijacijom ulaznih parametara. Znate li njihove vjerojatnosti i distribucije, ovu provjeru možete unaprijediti kroz Monte Carlo analizu.

8. Uključivanje stručnjaka

Razmislite o angažiranju financijskog savjetnika ili stručnjaka, budući da oni mogu pružiti precizniju i detaljniju procjenu vrijednosti privatnog poduzeća.

ZAŠTO JE DOBRO KORISTITI MODELSKU PROCJENU

To naravno uključuje dubinsku analizu i prikupljanje puno većeg opsega podataka, što značajno povećava točnost, ali i cijenu takvog postupka. Upravo je to bio i razlog izrade modelske procjene vrijednosti svih hrvatskih poduzetnika. Nju jedino nudi Bon.hr portal, za poprilično manji trošak od izravnog angažmana stručnjaka. Pogledajte kako naručiti procjenu ovdje.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: