Što je ROE i koliki bi trebao biti?

Što je ROE

Gotovo svaki pregled najpopularnijih financijskih pokazatelja i omjera sadrži povrat na kapital, odnosno ROE. U ovom pregledu pojasnit ću što je ROE, koliki je prihvatljiv iznos za zdravo poduzeće te kad nam pokazuje na probleme.

ŠTO JE ROE I KAKVE NAM TAJNE OTKRIVA

Formula za ROE je razmjerno jednostavna, što dijelom objašnjava i popularnost ovog pokazatelja.

Ona glasi:

ROE = Neto dobit / Kapital

Koliko tipično iznosi ROE kod poduzeća koje zdravo posluje? Pravilo palca kaže bar između 15 i 20 posto, kako bi se zadovoljio minimalni ili zahtijevani trošak vlasničke glavnice. On može biti razmjerno visok, primjerice 15 posto. Uz postojeću stopu inflacije, znatno niži ROE bio bi nezadovoljavajući. Investopedia kaže da ROE treba biti barem 10 posto, što je niže od predloženih 15. Smatram da u novonastalim okolnostima za poduzetnički pothvat, koji je redovito rizičan, valja tražiti više. Naime, tek povrat koji je iznad troška kapitala daje opravdanje vlasniku za njegov ulog, ili hrvatski: glavnicu.

Daljnja analiza ROE putem DuPont analize ili dekompozicija ROE može nam ukazati na model poslovanja kojeg poduzeće koristi, odnosno koje su mu prednosti ili mane. Ako vas zanimaju detalji ove analize, pročitajte ovaj članak s Ekonomskog laba.

Neki za visinu kapital koriste prosjek dvaju razdoblja (vrijednosti na kraju prethodne i tekuće godine), a neki samo jedno razdoblje, npr. prethodno. Inače, kad se koristi ROE, zanemaruje se komponenta duga ili obveza koja je stvarala koristi, odnosno povrate. Te povrate najčešće koristimo kroz iskaz poslovnog rezultata, onog nakon oporezivanja. Poželjno je da je ona pozitivna.

CRVENE KRPE: KAD IMA PREMALO KAPITALA?

No što kad je ROE negativna? Ako je kapital negativan, jer su obveze veće od aktive (tj. imovine), razumijevanje ovog pokazatelja je zamućeno. Naime, u ekstremnom slučaju, neto dobit i kapital mogu oboje biti negativni, pa bi, tehnički, izračun davao pozitivnu vrijednost. Stoga se ROE ne bi trebao računati ako je kapital negativan. Ako je, s druge strane, samo dobit negativna, onda će i ROE biti negativna.

Je li to uvijek loše? Ako se kompanija restrukturira, pa uređuje dijelove poslovanja i poslovne procese, onda ne. Naime, takvi zahvati rezultiraju određenim troškovima i/ili otpisima vrijednosti, pa će kompanija možda iskazivati gubitak u poslovanju. Ipak, kontinuirano negativni ROE znači da je kompanija na putu samouništenja. U to ne treba sumnjati.

Dakle, crvene krpe su negativan kapital, ali i višegodišnji negativni ROE. Narančasto upozorenje su višegodišnji niski ROE. Zašto? Eventualni budući rast prodaje tražit će kapital, kojeg ima premalo.

U idućim nastavcima udubit ćemo se u pokazatelje ROA i ROIC.

***

Ovaj članak je dio niza Abeceda poslovnih financija.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: