Što je ROIC i zašto ga mjerimo?

Što je ROIC ili povrat na investirani kapital

Koliko je vaše poduzeće dobro u odabiru profitabilnih projekata? I, samim time, u odbacivanju loših? Postoji jedan pokazatelj koji opisuje koliko dobro poduzeće koristi investirani kapital za generiranje dobiti. U nastavku saznajte što je ROIC, kako se računa te koje su zamke u njegovu korištenju!

ŠTO JE ROIC I KAKO SE RAČUNA?

Uobičajena formula koja se koristi za izračun ROIC-a jest:

ROIC = NOPAT / Investirani kapital

No, kako da znamo što je ROIC ako najprije ne znamo što je NOPAT? Pogledajmo: NOPAT je neto operativna dobit usklađena za tzv. gotovinske poreze. Za jednostavnija i manja poduzeća vrijedi NOPAT = EBIT (1-t), gdje se kao t uzima porezna stopa. Zbog jednostavnosti, radije koristim zakonsku poreznu stopu na dobit, umjesto efektivne.

Da bi se preciznije procijenio NOPAT, potrebno je napraviti usklađivanja oko stvarno plaćenih poreza. To se pak tiče i odgođenih poreznih obveza i imovine. Radi jednostavnosti, kod malih poduzetnika, ona se mogu zanemariti, baš kao i druga komponenta: financijski prihodi.

Proširena formula za ROIC glasila bi:

NOPAT = Operativna dobit – Gotovinski porezi + Financijski prihodi

Po pitanju investiranog kapitala isto tako nema jasnog konsenzusa. Uobičajeno je u njega ubrojiti samo one obveze koje nose prinos (kamate), bez obzira jesu li one prema vlasnicima ili kreditorima. Prema tome, formula za investirani kapital glasi:

Investirani kapital = Glavnica + Financijski dug

POVEZNICA S ROA-OM

Neki analitičari računaju investirani kapital iz prethodnog razdoblja, dok drugi računaju prosjek razdoblja. Corporate Finance Institute kao autoritet računa prema prethodnom razdoblju. Ako je ROIC veći od WACC (prosječnog ponderiranog troška kapitala), tada firma stvara dodanu vrijednost, odnosno vrijedi obrnuto:

EVA = NOPAT – WACC x Investirani kapital

ili

EVA = (ROIC – WACC) x Investirani kapital

Analitičari će primijetiti da je ovaj koncept povezan s ROA-om. Razlika je da se ovdje promatra samo kamatonosna osnovica, dok se kod ROA-e promatra čitava pasiva (aktiva). Zanimljivu napomenu ističe Američki institut za bankrot (ABI): “Ako se ova vrijednost [EVA] stvara dosljedno, godinu za godinom, do točke koja je praktično beskonačna, onda se može kapitalizirati baš kao i bilo koja druga beskonačnost: dijeljenjem odgovarajućom diskontnom stopom. Očekivana kapitalizirana vrijednost ove beskonačnosti (perpetuiranja) je premija vrijednosti kapitala poduzeća.”

POVEZNICA S PROCJENOM VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Analogija ovog primjenjuje se kod procjene vrijednosti svih hrvatskih poduzeća, koju sam izradio za Bon.hr portal. Model se redovito obnavlja, sukladno najnovijim podacima s tržišta.

Na koncu, zašto biste trebali znati svoj ROIC? Što je on veći, veće su i mogućnosti reinvestiranja. Kao u nogometu: svaka pobjeda nosi tri boda, ali 5-0 i 1-0 nije isto.

ROIC se, uz to, može i dekomponirati koristeći tehniku iz DuPont analize, odnosno Ishikawa dijagrame. Tako možete saznati i kako pojedino poduzeće stvara dobit za svoje vlasnike. No, o tome više uskoro.

***

Ovaj članak je dio niza Abeceda poslovnih financija.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: