Pad javnog duga

Odsutnost vlade – pad duga i veći BDP?

Pad javnog duga opće ili središnje države za mršavih 0,7% ili 1,7 milijardi kuna ne čini se kao posebna bitna vijest. Čini se da je moguće da odsutnost ustrojene vlade koja donosi nove zakone i propise doprinosi većoj poduzetničkoj slobodi i smanjenom zaduživanju…