Tjedna čitanka

Tjedna čitanka #3

U trećoj tjednoj čitanci tu su znakovi superciklusa i usporenja na financijskim tržištima. Marko Kolanović iz JP Morgana pojašnjava kakav će tempo korona oporavka biti u SAD-u, Europi i zemljama u razvoju, a ja objašnjavam zašto je važno što Amerikanci ne uzimaju kredite.

Poduzetnik

Koje osobine treba imati poduzetnik?

Poduzetnik, kao i svaki radnik, zna da mu je rad mnogo više od sredstva prehranjivanja. On je izvor socijalnih ili društvenih transakcija, koje potom osiguravaju novac. Kako bi stvorio održivost, koje to osobine mora imati svaki poduzetnik i radnik?