Evo koji podatak morate znati o vašem poslovanju prije moguće recesije!

Točka pokrića i analiza rentabilnosti

Postoji li podatak za kojeg bih preporučio svim poduzetnicima da izračunaju prije moguće recesije? Ovaj podatak, mogu to reći iz prakse, iskusniji poduzetnici sami traže od svog financijskog analitičara. Osobito je prikladan za one koji se bave prodajom proizvoda i standardiziranih usluga, no koristan je svima. Njegovo je ime – točka pokrića.

ČEMU SLUŽI TOČKA POKRIĆA?

Investopedia o analizi rentabilnosti, koja daje točku pokrića, kaže: “Analiza rentabilnosti korisna je u određivanju razine proizvodnje ili ciljane željene prodajne kombinacije. Studija je samo za upotrebu uprave tvrtke, budući da metriku i izračune ne koriste vanjske strane, poput investitora, regulatora ili financijskih institucija. Ova vrsta analize uključuje izračun točke rentabilnosti ili točke pokrića (BEP, Break-even point). Točka pokrića izračunava se dijeljenjem ukupnih fiksnih troškova proizvodnje s cijenom po pojedinačnoj jedinici umanjenom za varijabilne troškove proizvodnje. Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju isti bez obzira na to koliko je jedinica prodano.”

Nedavno sam izradio analizu rentabilnosti za klijenta, s obzirom na to da u poslovnom planu predviđa rizik od produljenog stanja recesije, pa želi prilagoditi razinu prodaje. Primjer takve analize dajem u nastavku.

Točka pokrića i analiza profitabilnosti za vlasnika
Tablica. 1. Analiza točke pokrića za razinu minimalnih prihoda
Izvor: Serdarusic.com

STRES TEST NA RECESIJU

Trenutno poduzetnik ima prihode od 5 milijuna s RUC maržom od 40 %, odnosno varijabilnim troškovima od 60 % od prihoda. Ostali troškovi, poput plaća i drugih operativnih troškova, iznose 1,2 milijuna kuna. Poduzetnik računa da mora imati minimalna ulaganja od 300 tisuća kuna, a ujedno ima i fiksne obveze prema financijskim vjerovnicima (banke i leasing kuće) od 450 tisuća. Njegov slobodni novčani tok je 50 tisuća kuna.

Računamo točku pokrića, da je slobodni novčani tok jednak 0. Fiksni troškovi su 1.950.000,00 kn, pa je tolika i minimalna RUC. S procijenjenom razinom troškova prodaje od 60 %, visina minimalnih prihoda iznosi 4.875.000,00 kn.

Formula za postotnu promjenu prihoda za točku pokrića jednaka je:

Postotna promjena prihoda = 1 – [RUC/ (Trenutni prihodi x (1 – udio troškova prodaje u prihodima)].

Zašto je to važno? Analiza rentabilnosti jedinstvena je prilika da provedete svojevrsni stres test na recesiju. Njime simulirate koji je to maksimalni šok potražnje, odnosno pada prihoda koji vaše poduzeće može podnijeti bez da uđe u probleme s likvidnosti.

Nije to jedini stres test koji možete napraviti. Možete testirati i energetski stres, uz pomoć alata koji pruža Bon.hr portal. Ili financijski stres, ako simulirate određeni rast kamatnih stopa. Dobro je ove testove napraviti unaprijed, kako biste znali s čime možete računati i bili spremniji na razne scenarije. A biti spreman…

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: