Porezna politika gura iznajmljivanje apartmana, a porez na dohodak treba ukinuti

Ukidanje poreza na dohodak

Zalažem se godinama da se zaposlenicima isplati čitava bruto plaća, sa svim doprinosima. Nije praktično, točno. Ipak, Porezna uprava vidi sve, imaju alate. Ali smatram da trebamo biti svjesni visoke porezne presije. To pokazuje i visok udio sive ekonomije.

PRAKTIČNO SE POTIČE POREZNA EVAZIJA

Kako kaže ovaj članak iz Lidera: “Budući da je obveza prijave primitaka i uplate javnih davanja na poslodavcu, fizička osoba koja obavlja dodatne poslove ne mora o ostvarenim primicima obavještavati Poreznu upravu.” Dakle, fizička osoba koja radi dodatni posao nema komunikaciju s Poreznom upravom, pa najčešće nema ni svijest o svemu što je zaradila i koliko poreza i doprinosa plaća.

Volio bih i da je naš porezni sustav jednostavniji, da se izvori porezne snage jednoliko oporezuju, a ne da se praktično potiče porezna evazija. Primjerice, česta je praksa fiktivni autorski rad, a zapravo se radi se o djelu. Drugi primjer, koji se nešto strože prati, fiktivni je samostalni rad kroz paušalno oporezivanje, premda se radi o radnom odnosu.

POREZNA POLITIKA GURA IZNAJMLJIVANJE APARTMANA

Tu priča ne staje. Stanovnike turističkih područja, poglavito na Jadranu, poreznom se politikom potiče na iznajmljivanje apartmana. To ih potiče da još više grade takve objekte, što dovodi i do nerentabilnog korištenja prostora i imovine na društvenoj i osobnoj razini. Kako ih se potiče? Nesrazmjerno niskim porezom u odnosu na druge oblike oporezivanja: efektivna porezna stopa tu je oko 1 posto. S druge strane, ne možemo reći da potičemo iznajmljivanje stanova obiteljima. Efektivna porezna stopa kod takvog oblika najma višestruko je veća.

A što reći o famoznom smanjenju opće porezne stope? Hrvatska je dugi niz godina povećavala udio poreznih prihoda u BDP-u. Svake godine smo slušali od Vlade kako se porezni teret smanjuje.

No, radi se o ex-ante pogledu, a jedini je bitan ex-post. Doduše, vidi se ipak određen trend stagnacije te presije.

UKIDANJE POREZA NA DOHODAK

Ako hoćemo zaista učiniti ovu zemlju prosperitetnom, to neće ići preko javnih, nego privatnih investicija. Znači, klima se mora za ulagače znatno poboljšavati i to svake godine.

Imam dva prijedloga:

  • ukidanje poreza na dohodak u cijelosti (to je prvi, koliko znam, predložio Ivica Brkljača)
  • uvesti jedinstvenu stopu poreza za sve porezne oblike, što bi pokazalo izvornu jednakost sviju, a smanjuje poriv za poreznom evazijom.

To bi bila prava porezna reforma.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: