COVID krediti: što smo dosad naučili?

Usporio ritam izdavanja COVID kredita

Izgleda da se usporio ritam izdavanja COVID kredita. Početno je izgledalo da će ukupni potencijal biti potrošen u drugoj polovici siječnja, na trenutno je za prvih 15 dana utrošeno nešto manje od 300 milijuna kuna, što znači da će se, nastavi li se sve ovim ritmom, ukupni potencijal COVID kredita potrošiti sredinom ili u drugoj polovici veljače.

ZAŠ TO JE USPORIO RITAM IZDAVANJA COVID KREDITA?

Zašto je tomu tako? Moja pretpostavka jest da se, s jedne strane, radi o postroženim kriterijima. S druge strane, raste o broj poduzeća koja imaju nepremostive probleme ili dovoljno velike probleme zbog kojih procjenjuju da je sigurnije ne uzimati novo kreditno zaduženje. Još 2015. godine sličan je broj poduzeća imao klasifikaciju rizične naplativosti kredita. Većina takvih dužnika dolazila je iz sektora građevinarstva.

Ovaj put se samo radi o poduzećima pretežno turističke ili ugostiteljske djelatnosti. Javno objavljena procjena kaže da se radi o četvrtini od ukupnog broja svih poslovnih subjekata, što je još jedna potvrda moje grube ljetošnje projekcije: da će oko 20% svih firmi nestati u ovoj i nakon ove krize.

KRITERIJ KOJI JE NAJVEĆI KAMEN SPOTICANJA

Pokazuje se da je kriterij iskazane neto dobiti u 2019. godini, kad su čak i “purani letjeli”, nepremostiva prepreka za dobivanje COVID kredita za mnoge koji inicijalno razmišljaju o prijavi. Za razliku od tog kriterija, porezni dospjeli dug, nešto je što se može regulirati ako dosad nije bilo upravnog sporazuma s Poreznom upravom. Iskazani gubitak u poslovanju u 2019. je takav kakav jest, i postaje najveći kamen spoticanja.

Zanimljivo je da kriterij dane pozajmice vlasniku, koji se iskazuje u aktivi bilance, a često je zaobilazni način isplate dobiti, nije eliminacijski kriterij za COVID kredite, kao u drugim HAMAG-ovim programima. Očito je procjena da je bolje ne inzistirati kod mikro, malih i srednjih poduzetnika na tome u ovom delikatnom trenutku. Inače je pravilo da je takve pozajmice kod HAMAG-ovih programa potrebno vratiti prije uzimanja novih kredita.

ZAŠ TO JE VAŽNA KREDITNA SPOSOBNOST

U ovom slučaju, korisno je znati kolika je zapravo kreditna sposobnost vašeg poduzeća. Ujedno, korisno je znati i po kojoj kamatnoj stopi se možete zadužiti, u skladu s rizičnim profilom poduzeća. Drugim riječima, trebate znati možete li zaista vratiti taj kredit, bez da hropćete i kašljete putem. Isto tako, možete saznati plaćate li previše, baš koliko treba ili možda i manje nego je uobičajeno?

Marifetluci koji se kao ožiljci utiskuju u financijsku povijest firme prije ili poslije dolaze na naplatu. Za velik dio njih, odgovorni su sami poduzetnici. Manjak kapitala uzrokovan željom za isplatom dobiti uglavnom je neproporcionalan s kvalitetom upravljanja. Mnogi problemi koji opstaju nisu samo problem državne politike, već su, u skladu s načelom supsidijarnosti (problem se rješava na najnižoj mogućoj razini upravo od strane od onih dionika koji trebaju taj problem rješavati), upućuje na to da poduzetnici sami trebaju gledati kako riješiti svoje poslovne i financijske izazove.

Mnogi misle da mogu sve sami i da ne trebaju pomoć. Tada izvještaj o novčanom toku pokazuje i više nego što oni misle da znaju sakriti.

***

Ako je usporio ritam izdavanja COVID kredita, ne znači da je dobro čekati da ga zatražite. Zatražite pomoć kod prijave već danas, ili, ako niste sigurni, inicijalni sken da provjerite zadovoljavate li kriterije. Moj je uspjeh kod prijava zasad 100%.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: