Zombifikacija: što su zombi kompanije i kako ih možemo prepoznati?

Zombi kompanije

Zombi kompanije nerijetko su na jedan korak od propasti, pa je važno znati je li i vaše poduzeće takvo, ili imate zombija u svom neposrednom okruženju. Zombifikacija se može prolongirati i neodrživim potporama, kao što ćemo vidjeti u nastavku. Provjerite koje znakove, odnosno pokazatelje trebate pratiti i jesu li sve zombi kompanije osuđene na propast.

KAKO PREPOZNATI ZOMBI KOMPANIJE

Kaže se da su zombi kompanije one koje rade samo za kamatu jer nisu u stanju otplatiti dug. Obično se koriste dva pokazatelja: pokriće kamata i mogućnost servisiranja duga.

Pokriće kamata (eng. Interest-coverage ratio ili Times Interest Earned, kratica TIE) računa se kao odnos operativne dobiti (EBIT) i troška kamata. Ako je pokazatelj manji od 1, to znači da firma ne zarađuje dovoljno iz uobičajenih poslovnih aktivnosti (EBIT) kako bi pokrila barem trošak kamate. Na poveznici provjerite kako izgleda ilustrativni primjer računa dobiti i gubitka zombi kompanije.

Još jedan pokazatelj kojeg banke i HBOR često koriste jest mogućnost servisiranja duga (eng. Debt service coverage ratio, kratica DSCR). Pripazite! U vašim poslovnim planovima i investicijskim studijama ovaj pokazatelj bi većinu godina trebao biti iznad 1,1, odnosno barem iznad 1. Računa se kao omjer pokazatelja NOPAT u odnosu na ukupni anuitet plaćanja duga (glavnica i kamata).

NOPAT (operativna dobit nakon oporezivanja, eng. Net operating profit after tax) računa se kao umnožak operativne dobiti (EBIT) i faktora (1-t), gdje je t porezna stopa. Može se računati isto i kao EBIT nakon oporezivanja.

NEKI ZOMBIJI OPSTANU I POSTANU GLOBALNE KOMPANIJE

Neke su kompanije u stanju dugo se održavati na životu bez da propadnu, premda nemaju dovoljno pokriće. Amazon je prije bio tipična takva kompanija, donedavno i Tesla (s tom razlikom da Teslina dobit dosta ovisi o prodaji tzv. zelenih regulatornih certifikata). U Hrvatskoj su Rimac Automobili bili takva kompanija. Kako to? Često je riječ o kompanijama koje su u fazi snažnog rasta, pa ne ostvaruju dobit, nego im je često potrebno dodatno financiranje. Njega dobivaju u obliku kreditnih zaduženja ili dodatne kapitalizacije. Forma je sekundarna.

Prije nekoliko je godina na stranicama Banke za međunarodna poravnanja iz Basela objavljen rad upravo na ovu temu. Broj zombi kompanija je u porastu u cijelom svijetu. Jedan od razloga zašto one opstaju sve dulje je i niži trošak kamata. Snižene kamatne stope bile su jedan od najvažnijih trendova posljednjeg desetljeća.

NISU SVI POPUT AMAZONA

No, nisu poput Amazona, pa da svjesno skaliraju svoje poslovanje odgađajući dobit u potrazi za što većim rastom i osiguravanjem gotovo monopolističke pozicije na tržištima koja se tek stvaraju. Većina zombi kompanija došla je u tu fazu životnog ciklusa poduzeća jer upravljački kadar nije na vrijeme prepoznao opasnosti. Naime, ekonomski zakon opadajućih prinosa koji se laički objašnjava s kuglama sladoleda (prva je ukusna, kao i druga, a od dvanaeste nam je mučno) doveo je takve kompanije u poziciju gdje samo što ne puknu. Baš kao i dijete nakon previše sladoleda.

HNB JE VEĆ UPOZORIO DA ZOMBIFIKACIJA DOLAZI

HNB je sredinom svibnja održao redovitu sjednicu Savjeta s kojeg poručuje da će “sa sve dužim trajanjem pandemije i fiskalnih poticaja ujedno rasti i rizik zombifikacije korporativnog sektora”. Izgledni prekid potpora dovest će neke firme iz zone sivog u crvenu zonu. Moguće i crnu.

U priopćenju dodaju i ovo: “Unatoč oporavku agregatne gospodarske aktivnosti, dijelovi gospodarstva i dalje su pogođeni mjerama socijalnog distanciranja. S jedne strane, preuranjeno povlačenje različitih potpora može ugroziti poslovanje zdravih poduzeća. S druge strane, broj ulazaka i izlazaka poduzeća s tržišta se unatoč pandemiji smanjio. Predugo održavanje potpora može stoga zadržati na tržištu i poduzeća s neodrživim poslovnim modelima i tako smanjiti raspoloživost resursa za rast zdravih poduzeća, što može smanjiti korporativni dinamizam i zombificirati sektor poduzeća, s nepovoljnim implikacijama za gospodarski rast i financijsku stabilnost.”

Ova ocjena neobično podsjeća na tekst s početka pandemije, u kojem sam istaknuo mišljenje dvojice stručnjaka. Dvojba je bila: brzo pomoći svima, ili napraviti trijažu. Sad je očito vrijeme trijaže, pa će nakon dolaska novih financijskih izvještaja biti jasnije koliko poduzeća će preživjeti, a koliko neće.

UNIŠTAVANJE SUPSTANCE I KVALITETA DOBITI

Zombi kompanije uz navedene probleme uglavnom imaju niži povrat na uloženi kapital u odnosu na trošak kapitala. Time se uništava supstanca firme. Zdrave kompanije stvaraju tzv. ekonomske jarke. Ipak, treba pripaziti da podaci iz računa dobiti i gubitka nisu manipulirani. Jedan od od najlakših načina za utvrditi takvo što jest tzv. kvaliteta dobiti, odnos novčanog toka i dobiti.

Ako želite saznati više o ekonomskim jarcima, pogledajte našu seriju članaka na tu temu.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: