Bolje smanjiti poreze na rad nego devalvirati kunu

Hrvatski mediji prenose analize njemačkog ekonomskog IFO instituta oko stanja hrvatskog gospodarstva, eto, tek nakon formiranja nove hrvatske Vlade. To dovoljno samo po sebi govori kako se političari boje istine i kako je populizam važna varijabla, po mišljenju političara, u predstavljanju izbornih programa.

Večernji list danas izdvaja računicu IFO instituta što napraviti kako bi se u desetogodišnjem razdoblju sadašnji BDP povećao oko 12%:

  • Varijanta 1. Smanjenje troškova rada za 10% kako bi u 10 godina BDP porastao 11,8%
  • Varijanta 2. Vanjska devalvacija kune prema euru od 17,19% kako bi u 10 godina BDP porastao 11,8%

Već je na prvi pogled jasno da je manji napor smanjiti trošak rada od 10%, matematika to kaže.

Primijetite da se ovdje misli na ukupni trošak rada (bruto 2), a ne samo na neto plaću. Pošto je Hrvatska zemlja s gotovo najvećim poreznim teretom u EU, o čemu možete čitati na Eclectici, a analizu su prenijeli i drugi mediji, nije potrebno dugo razmišljati, uslijed povijesnih iskustava koje je nataloženo u umovina Hrvata oko devalvacije i inflacije, što je lakše, predvidivije. Osim toga, smanjenje poreznog tereta direktno gura Hrvatsku u smjeru država koja će svoje najperspektivnije članove društva, one s najvišim dohotcima, zadržati u zemlji, jer im se preko 50% onoga što ima pripada neće oduzeti za poreze i prireze.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: