Kako su Graham, Dodd i Williams utjecali na poslovne financije kakve danas poznajemo

Mali rječnik financija

Benjamin Graham. David Dodd. John Burr Williams. Tri imena koja za poslovne financije imaju jednaku težinu kao trojac Rivaldo-Ronaldinho-Ronaldo za negdašnji Brazil. Njihova djela imaju snažne reperkusije na današnji način gledanja u ovoj branši. Moderni pogled u procjeni vrijednosti koji se koristi danas ima svoje utemeljenje u doprinosu ove trojice. Najprije ćemo kazati nešto više o njima, kako bismo mogli razumjeti veliku podjelu poslovnih financija u dvije grane. Na koncu ćemo, kroz mali rječnik financija, objasniti temeljne pojmove u branši.

Intrinzična vrijednost ulaganja – Graham i Dodd

Graham i Dodd doprinijeli su modernoj investicijskoj analizi na način da analitičar treba procijeniti intrinzičnu (stvarnu, unutarnju) vrijednost nekog ulaganja (imovine) neovisno od njene tržišne vrijednosti. To čini tako da procijeni multiplikativnu snagu dobiti i odgovarajući kapitalizacijski faktor. Može se reći da je to prethodnica današnjih tzv. relativnih modela vrednovanja koje ljudi znaju najčešće kao P/E, EV/EBITDA itd.

Dividende, dividende amo, jer utjehe nema u dobiti – Williams

Williams, baš kao što Graham zaslužuje biti nazvan ocem vrijednosnog ulaganja („value investing”), zaslužuje biti nazvan ocem dividendnog ulaganja („dividend investing”). Naime, jedno od načela koje je Williams iznjedrio bilo je da se zaboravi „dobit”, a usmjeri na „dividende”. Nastojao je bolje razumjeti Veliku recesiju 1929. i promatrao je stvarnu vrijednost dionica preko dividendi, upisavši doktorski studij na Harvardu. Svoja je načela objasnio čak i pjesmom.

No, važniji je njegov doprinos, odnosno utjecaj na današnje poslovne financije. Moderni modeli — model diskontiranja dividendi („Dividend Discount Model”), u podvarijanti poznat i kao Gordonov model te model slobodnog novčanog toka („Free Cash Flow Model”), Williamsova su ostavština. Ti se modeli temelje na njegovom uvidu da je vrijednost bilo kojeg ulaganja (imovine) sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova. Ona je diskontirana po oportunitetnom trošku u visini potrebnoj da bi se to ulaganje izvršilo.

A sada, mali odmak od povijesti na definicije, kroz mali rječnik financija.

Mali rječnik financija

Poslovne financije

To je područje financija koje se bave izvorima financiranja i strukturi kapitala poduzeća, akcijama koje menadžeri poduzimaju kako bi povećali vrijednost tvrtke dioničarima, te alate i analizu koja se koristi za dodjeljivanje financijskih sredstava. Primarni cilj poslovnih financija je povećati vrijednost dioničara.

Financijsko upravljanje

Sinonim za poslovne financije koji se preklapa s financijskom funkcijom računovodstvene struke. Međutim, financijsko računovodstvo je izvještavanje o povijesnim financijskim informacijama. Financijsko upravljanje se, s druge strane, bavi dodjelom kapitalnih sredstava (tzv. kapitalno budžetiranje) za povećanje vrijednosti tvrtke dioničarima.

Kapitalno budžetiranje

Mnogi ga ljudi znaju pod imenom „Praćenje investicijskih projekata” ili jednostavno „Investicije”. Inače, Poslovne financije kao područje obučavanja (da ne kažemo kao znanstvena disciplina) obuhvaća dvije glavne poddiscipline: osim već istaknutog kapitalnog budžetiranja, tu je i upravljanje radnim kapitalom.

Kapitalno budžetiranje (engl. Capital budgeting) se bavi postavljanjem kriterija koji su to projekti trebaju primati sredstva za ulaganja i hoće li financirati tu investiciju s kapitalom ili dioničkim kapitalom. Trebaju odgovoriti na temeljno vlasničko pitanje („maksimalizacija vrijednosti za vlasnike”).

Upravljanje radnim kapitalom

Eng. working capital management, upravljanje novčanim sredstvima poduzeća koja se bave kratkoročnom operativnom bilancom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Ovdje se usredotočuje na upravljanje gotovinom (novčanim ekvivalentima), zalihama, potraživanjima i kratkoročnim zaduživanjem i kreditiranjem (kao što su uvjeti kreditiranja koji se pružaju klijentima — robno kreditiranje, obveze prema dobavljačima, kratkoročni financijski dug).

Prije nego prijeđemo na korake u kapitalnom budžetiranju, u sljedećem ćemo članku reći nešto o stvarnoj, unutarnjoj ili intrinzičnoj vrijednosti.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: