Što su to BI alati i kako mogu olakšati posao poduzetnicima i menadžerima?

BI alati Kristijan Kožić

Softverska rješenja napreduju gotovo svakodnevno, no donose li kvalitetnu promjenu u naš (poslovni) život? Baš kao i u ostalim dijelovima poslovanja, i financijsko izvještavanje doživljava značajne promjene. Trenutno su u fokusu BI alati (business intelligence) koji omogućuju detaljnije i prilagođenije prikazivanje financijskih podataka. Jedna od karakteristika takvih alata je da se poseban naglasak stavljaju na korisničko iskustvo, odnosno lakoću korištenja. To bi trebalo osigurati da navika njihovog korištenja zaista donese pozitivnu promjenu u naše poslovanje, tako da bude jednostavnije, transparentnije i uz manje stresa.

ŠTO SU BI ALATI?

BI alati su softverska rješenja koja analitički obrađuju podatke, omogućujući korisnicima da izvode napredne analize i stvaraju izvještaje prilagođene njihovim potrebama. Njihova moć leži u tome što integriraju podatke iz različitih izvora i prezentiraju ih na intuitivan i interaktivan način. Prošlo je vrijeme kad su se morali utrošiti dani za izradu izvještaja! Uz ove alate to je brzo, jednostavno i uz puno manju mogućnost pogreške.

KOJE SU PREDNOSTI BI ALATA?

Prednosti koje BI alati pružaju mogu se sažeti ovako:

  • Detaljni uvidi i prepoznavanje trendova. Ovi alati omogućuju detaljnu analizu podataka. Korisnici mogu dubinski istražiti financijske pokazatelje, identificirati trendove i prepoznati potencijalne probleme ili prilike (Slika 1.).
  • Jednostavnost pretraživanja. Pretraga specifičnih financijskih podataka postaje jednostavna i brza. Korisnici mogu filtrirati podatke prema različitim kriterijima, što olakšava donošenje informiranih i pravovremenih odluka.
  • Prilagodljivost izvještaja. Izvještaji se mogu izraditi prema specifičnim potrebama korisnika. To znači da svaki korisnik može kreirati izvještaje koji su relevantni baš za njihovu ulogu u organizaciji (Slika 2.a i 2.b).
  • Bolje korisničko iskustvo. Intuitivno sučelje BI alata osigurava bolje korisničko iskustvo. Vizualizacija podataka u obliku grafikona, tablica i drugih vizualnih elemenata čini podatke lakše razumljivima i pristupačnijima (Slika 3) i olakšava pripremu izvještaja.
  • Integracija podataka. BI alati integriraju podatke iz različitih izvora, omogućujući sveobuhvatan pogled na financijsko stanje organizacije. Ovakvo rješenje smanjuje potrebu za ručnim unosom podataka i smanjuje mogućnost pogrešaka.

KAKO MI KONKRETNO MOGU POMOĆI BI ALATI?

Slijedi nekoliko primjera koji ilustriraju kako ovakvi alati pružaju uvide u poslovanje:

Fleksibilnost padajućeg izbornika

Padajući izbornik
Slika 1. Prikaz padajućeg izbornika u BI alatu.
Izvor: Analitička rješenja

Padajući izbornik omogućuje izbor specifičnih proizvoda unutar navedenih kategorija. Prikaz uključuje ključne financijske metrike kao što su: prihod, količina prodanih jedinica, dobit i postotak marže. Ovaj pregled iznimno je koristan za prodaju i marketing. On olakšava analizu prodajnih trendova i profitabilnosti pojedinih proizvoda tijekom višegodišnjeg razdoblja.

Prikaz RDG-a

Račun dobiti i gubitka
Slika 2a. Prikaz računa dobiti i gubitka u BI alatu tijekom višegodišnjeg razdoblja.
Izvor: Analitička rješenja

Upravljački prikaz računa dobiti i gubitka nudi detaljan uvid u kategorije poslovnih prihoda i troškova, EBITDA, EBIT, financijske prihode i rashode te bruto dobit za godine 2022., 2023. i 2024. Iz ovog prikaza se mogu lako prepoznati ključne promjene i na njih pravovremeno reagirati. Ne želite čekati proljeće sljedeće godine da znate kako ste poslovali!

Pregled ključnih promjena

Prikaz promjena
Slika 2b. Pregled ključnih promjena varijabli u višegodišnjem razdoblju.
Izvor: Analitička rješenja

Hibridni prikaz računa dobiti i gubitka kombinira pregled prošlogodišnjih i tekućih financijskih podataka. Iz njega možemo lako uočiti promjene u apsolutnim vrijednostima i postocima. U izvještaju su prihodi označeni pozitivnim, a rashodi negativnim vrijednostima. Preko ovog izvještaja možemo prepoznati ključne promjene koje mogu ukazivati na financijske trendove i utjecati na rezultate poslovanja.

Struktura troškova

Grafikon strukture troškova
Slika 3. Prikaz strukture troškova tijekom višegodišnjeg razdoblja.
Izvor: Analitička rješenja

Prikaz udjela troškova i EBITDA marže po godinama prikazuje ključne pokazatelje financijske učinkovitosti poduzeća od 2021. do 2024. godine. Ovaj prikaz omogućuje bolji uvid u strukturu troškova i koji su ključni čimbenici koji utječu na profitabilnost.

RJEŠAVAJU MNOGE BOLNE TOČKE TRADICIONALNIH IZVJEŠTAJA

BI alati predstavljaju značajan napredak u području financijskog izvještavanja. Njihova sposobnost da pruže detaljne uvide u strukturu troškova, detektiraju profitabilnost po proizvodima i/ili kupcima, doprinose učinkovitijem upravljanju zalihama te prepoznavanju trendova čini ih neophodnim alatom za današnje poduzetnike i menadžere.

Integracijom podataka iz različitih izvora omogućuju jasan pregled financijskog stanja organizacije. Time olakšavaju donošenje pravovremenih, informiranih i strateških odluka. Ako znamo što se dobro prodaje, moći ćemo to pravovremeno pojačati. Istodobno, možemo brže reagirati i preraspodijeliti zalihe na ona prodajna mjesta gdje je njihov obrtaj brži.

Ovi alati rješavaju i mnoge bolne točke tradicionalnog financijskog izvještavanja, kao što su: složenost ručnog unosa podataka, ograničena prilagodljivost izvještaja te zahtjevnost u analiziranju podataka. U današnje vrijeme, svako poduzeće može izabrati model korištenja BI alata koji najbolje odgovara njihovim specifičnim zahtjevima, ciljevima i mogućnostima.

Autor: Kristijan Kožić


Kristijan KožićKristijan Kožić je direktor poduzeća Analitička rješenja i konzultant za poslovnu inteligenciju. Proveo je petnaest godina u bankarstvu, od toga tri godine kao vodeći kreditni analitičar za korporativne klijente. Nakon toga je dvije godine radio u neovisnoj konzultantskoj kući, a posljednjih nekoliko godina je poduzetnik. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva procjenitelja i ovlašteni procjenitelj. Posjeduje Microsoft Power BI te FMVA certifikat Corporate Finance Institutea.


Ovo je članak iz nove serije, Gostujući članci.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: