8 pitanja koja morate postaviti kad ugovarate financijski leasing vozila

Financijski leasing vozila

Financijski leasing vozila se često ugovara kad korisnik ne želi ograničenje broja kilometara te kad želi steći vlasništvo nad vozilom po isteku roka otplate. U usporedbi s operativnim leasingom, gdje se ne stječe vozilo nakon otplate, prednost je fleksibilnost u kilometraži, kao i mogućnost stjecanja nakon plaćene posljednje rate. Ipak, i unutar financijskog leasinga ima razlika.

NIJE SVAKI FINANCIJSKI LEASING VOZILA ISTI

Kako to da postoje različitosti unutar financijskog leasinga? Da vam pomognem, sastavio sam popis od osam pitanja koja morate postaviti ponuđaču leasinga prije nego vam uopće pošalje ponudu. Tako ćete bolje znati što plaćate i koliko plaćate. A ako se radi o velikom iznosu ugovora ili većoj floti vozila, možda je najbolje unajmiti financijskog savjetnika da vas provede kroz proces te uštedi vrijeme i novac.

1. JE LI KAMATNA STOPA FIKSNA?

U vrijeme kad američka središnja banka, FED, najavljuje podizanje temeljnih kamatnih stopa, izgledno je da će i kamatne stope u ostalim svjetskim gospodarstvima rasti. Zato, ako ugovarate financijski leasing vozila na rok od 3 godine ili dulji, vrlo je važno provjeriti je li kamatna stopa fiksna. Njome osiguravate fiksne iznose otplate i samim time možete bolje planirati troškove i odljev sredstava u razdoblju otplate. Tako se nećete morati bojati eventualnog podizanja kamatnih stopa. Možda će u startu obroci biti nešto viši, ali će zato rizik njihova povećanja izostati.

2. KOLIKO IZNOSI UČEŠĆE?

Danas sve leasing kuće traže određeno učešće, odnosno fiksni iznos koji se podmiruje prije isporuke vozila, često s prvom ratom ili prije prve rate leasinga. Obično se ugovara iznos od 20%, no on može biti i manji. U svakom slučaju, uzmite taj iznos u obzir kad uspoređujete više ponuda. Primjerice, ponuda koja ima viši iznos traženog učešća bi trebala imati nižu kamatnu stopu, jer traži više sredstava unaprijed. Da biste mogli usporediti ponude s različitim visinama učešća, pogledajte koja je efektivna kamatna stopa. Provjerite i kolika je naknada za obradu leasinga.

3. MOŽETE LI POSLATI I OTPLATNI PLAN DULJI ILI KRAĆI OD OVOG?

Uvijek tražite više opcija. Primjerice, ako tražite financijski leasing na četiri godine, zatražite otplatni plan i za opciju od tri, odnosno pet godina. Možda ćete uvidjeti da želite skratiti rok, jer si to možete priuštiti. A možda ćete ga i produljiti. U načelu, preporučujem da se ne zadužujete previše, kao i da pokušate skratiti vrijeme otplate. Zašto? Financijski leasing je dugoročna obveza i ulazi u bilancu poduzeća. Ako budete tražili kredit dok još uvijek otplaćujete leasing, kreditor će vidjeti da još uvijek imate dugoročnu obvezu. A skraćivanje roka otplate često nije moguće bez plaćanja penala. O tome u narednom pitanju.

4. POSTOJE LI PENALI ZA PRIJEVREMENU OTPLATU?

Najčešće se leasing kuće osiguravaju od izgubljenog prihoda tako da ugovaraju penale za prijevremenu otplatu leasinga, kojim se ona dužniku ne isplati. Provjerite postoje li takvi penali te postoji li mogućnost da se ugovori da prijevremena otplata u, primjerice, posljednjoj godini leasinga ne uzrokuje penale. Tad su preostale kamate najmanje i ta mogućnost bi mogla postojati.

5. KOJE INSTRUMENTE NAPLATE TREBAM PRILOŽITI?

Premda davatelj leasinga zadržava pravno vlasništvo nad vozilom, prima učešće i određuje da vozilo mora imati kasko osiguranje, često traži i bjanko zadužnicu u visini ugovorenog iznosa leasinga. Provjerite s potencijalnom leasing kućom koje instrumente naplate traži i izračunajte trošak njihova stjecanja. To može biti od nekoliko desetaka eura u slučaju bjanko zadužnice sa solemnizacijom naviše. Sve to ulazi u troškove korištenja vozila i važno ih je planirati.

6. KOJU JE DOKUMENTACIJU POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV?

Premda je dokumentacija djelomično propisana, u praksi uvijek mogu postojati određene razlike između leasing kuća kod tražene dokumentacije. Provjerite što se traži kako biste znali zatražiti određenu dokumentaciju na vrijeme te uračunajte potrebno vrijeme za pribavljanje. Često će vas tražiti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, posljednje godišnje financijske izvještaje, zadnji kvartalni izvještaj ili BON-2 izvještaj.

7. KOJE RADOVE NA VOZILU TREBAM OBAVITI U OVLAŠTENOM SERVISU?

Ovisno o tome kakva je vrsta vozila koju nabavljate, servisiranje vozila može biti veći ili manji izazov. Razlog zašto su leasing kupci mnogo konzervativniji kod izbora vozila je zato što važan kriterij izbora odjednom postaje raširenost ovlaštene servisne mreže. Provjerite unaprijed koje radove na vozilu morate obaviti u ovlaštenom servisu, a koje možete obaviti u vlastitom aranžmanu. Ako se radi, primjerice, o vašem prvom novom traktoru, ova stavka može biti prilično važna.

8. POSTOJE LI POGODNOSTI KOJE MOŽETE PONUDITI VEZANO UZ OSIGURANJE ILI ODRŽAVANJE?

Leasing kuće katkad imaju dobre odnose s određenim osiguravateljnim kućama ili servisnim mrežama. Provjerite koje pogodnosti mogu ponuditi, a koje će vam smanjiti troškove u razdoblju korištenja. Nije sve u kamatnoj stopi: treba promatrati i troškove koji nastaju kroz čitavo razdoblje otplate. Primjerice, uključeno obvezno održavanje za prvu godinu može donijeti ozbiljne uštede u usporedbi s drugim ponuđačem.

***

Na koncu, možete provjeriti i dvije dodatne stavke. Ako ne ugovarate leasing u eurima, provjerite imaju li određeni plan konverzije vaše obveze u eure nakon ulaska u eurozonu. Nadalje, uvrstite leasing vozila, sa svim troškovima, u svoj plan likvidnosti. Ne radi se samo o učešću i naknadi za leasing: tu su troškovi obveznog i kasko osiguranja, registracija i tehnički pregled, naknada za obradu leasinga, održavanje i slično. Financijski leasing, u usporedbi s kupnjom, može vam pomoći da ove troškove dobro rasporedite i čuvate svoju likvidnost.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: