Hrvatski depoziti trenutno nose manje kamate od europskih: nosi li jesen više stope?

Kamatne stope na depozite

Prošlog mjeseca, ECB je ocijenio kako je izrazito važno da se monetarna politika zrcali u svim kategorijama imovine i obaveza banaka. Taj pojam se naziva kamatni prijenos. O tome ste mogli čitati u broju 76 HUB-ovih analiza, ali i čuti na Liderovoj ovogodišnjoj konferenciji. Pogledajmo kako se to reflektira na kamatne stope na depozite stanovništva i poduzeća.

KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U HRVATSKOJ NIŽE NEGO U EUROPODRUČJU

Dakle, transmisija povećanja kamatnih stopa i za kredite i depozite koje ECB ima za poslovne banke trebala bi se proporcionalno dogoditi i sa strane poslovnih banaka prema stanovništvu i poduzećima. Banke su bile brze u podizanju aktivnih kamatnih stopa (na kredite), no ne toliko u pasivnim stopama (na depozite). Pogledajmo trendove i situaciju u eurozoni, najprije za kućanstva.

Kamatne stope na depozite kućanstava
Grafikon 1. Kamatne stope na depozite kućanstava, prema ročnosti
Izvor: ECB

A potom provjerimo i kamatne stope na depozite društava, odnosno poduzeća.

Kamatne stope na depozite poduzeća
Grafikon 2. Kamatne stope na depozite društava, prema ročnosti
Izvor: ECB

Vidimo da je u Hrvatskoj situacija i dalje kao u HUB-ovoj analizi: kamatni prijenos je sporiji u nas nego u europodručju. Ipak, razlika kod depozita s duljim dospijećima znatno je veća, osobito kod stanovništva. Hrvatski građani dobivaju puno manje kamatne stope na svoje za depozite nego ostali Europljani (iz država europodručja) za depozite s duljim rokovima dospijeća.

U HUB-ovoj analizi stoji: “Analiza pronalazi da su likvidnost i izdašnost depozitne osnovice, koje su dijelom strukturno uvjetovane, a dijelom povezane sa sretnim odabirom trenutka pristupanja europodručju, odredile nisku brzinu kamatnog prijenosa u Hrvatskoj u proteklom razdoblju.”  Eurokonverzija je prenijela mnoge nijanse sive ekonomije iz kuna u eurske depozite. K tome je Hrvatska imala znatno strože odredbe o obveznoj pričuvi. Ulaskom u europodručje unutar 2022. prilagodili domaćih 9 posto pričuve na europskih 1 posto. To je dodatno oslobodilo likvidnosnu poziciju banaka i oslabilo njihovu želju za privlačenjem depozita preko viših kamatnih stopa.

Treći grafikon prikazuje stanje depozita.

Stanje depozita u Hrvatskoj
Grafikon 3. Stanje depozita u Hrvatskoj iz bilanci banaka
Izvor: ECB

No, treba reći da su ovo rezultati s krajem travnja. Kad dođu najnoviji podaci za prvo polugodište, bolje ćemo razumjeti domaći kamatni prijenos u ovim okolnostima.

JESEN NOSI POVEĆANJE?

U međuvremenu, ulagačima nude se zanimljive prilike u ulaganja u obveznice. Tu su:

Za kraj, usklađenje na depozitnoj strani s odmakom nije nikakva hrvatska specifičnost, već europska (o čemu je ECB govorio), pa i britanska i američka.

Daljnje podizanje kamatnih stopa u Europi koje stalno najavljuje Christine Lagarde (more ground to cover njena je omiljena sintagma u borbi protiv inflacije, u koju je epski zakasnila godinu dana i dala hedge fondovima laku metu) sigurno pojačati pritisak na poslovne banke da usklade situaciju. O tome je prije desetak dana govorio ECB-ov Philip R. Lane: “Pad likvidnosti zbog daljnje otplate TLTRO sredstava i smanjivanje APP portfelja dodatno će ojačati prijenos bankovnim kanalom u narednim mjesecima. Nadalje, svako pogoršanje makroekonomskog okruženja također bi ojačalo bankovni kanal smanjenjem potražnje za kreditima i povećanjem kreditnih rizika.”

Očekujem zaoštravanje konkurencije među bankama već najesen, kao i povećanje kamatnih stopa na depozite.

*povremeno surađujem s Finaxom

**uložio sam u obveznice Escont Partners

Tekst nije nagovor na kupnju, prodaju niti ikakvu investicijsku odluku. Savjet trebate potražiti od ovlaštenog investicijskog savjetnika.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: