Š to ima novoga? Seminar iz upravljanja obrtnim kapitalom, gostujući članci i strukovno udruživanje

Upravljanje obrtnim kapitalom

Premda “što ima novoga” postaje poštapalicom kad ne znamo pitati nešto osobno i važno, katkad se nije loše osvrnuti na prethodno razdoblje. Nakratko zastati i – zahvaliti. Pa tako imam nekoliko vijesti za sve one koje zanimaju poslovne financije. Ovog tjedna držim seminar “Upravljanje obrtnim kapitalom” u organizaciji Poslovne učinkovitosti. Postao sam član strukovne organizacije, a svraćam pozornost i na nekoliko blogova za Ekonomski lab.

UPRAVLJANJE OBRTNIM KAPITALOM

Za razliku od kapitalnog budžetiranja, koje se bavi pitanjima dugog roka, upravljanje obrtnim kapitalom fokusira se na kratki rok. Poslovni subjekti moraju učinkovito upravljati radnim kapitalom kako bi održali bonitet i rejting na razini te imali niže financijske troškove. Ujedno, žele osigurati likvidnost, pravodobno plaćati obveze i kvalitetno ulagati višak novca. Potonje, ako se propušta, ne uvećava vrijednost vlasničkog uloga, što bi uprava prvenstveno trebala činiti. Više o ovoj temi pisao sam za Poslovnu učinkovitost.

U utorak, 5. ožujka, upravo u njihovoj organizaciji vodim seminar iz upravljanja obrtnim kapitalom. Tamo ćete moći naučiti:

  • Kako utvrditi potrebnu razinu radnog kapitala i novčanog jaza;
  • Utvrditi i upravljati novčanom pozicijom;
  • Umanjiti rizik likvidnosti i solventnosti;
  • Isplati li se avansno plaćanje i kada;
  • Kako ocijeniti rizik kupaca i dobavljača.

Osim teorijskog predavanja, imat ćemo i praktične vježbe te diskusiju. Moći ćete postavljati i individualna pitanja, a radionica je izvrsna prilika i za umrežavanje.

ČLANSTVO U HRVATSKOJ UDRUZI KORPORATIVNIH RIZNIČARA

Financijska je funkcija od presudne važnosti unutar poslovnog subjekta i nije rijedak slučaj da je financijski direktor čovjek broj 2. U malim subjektima često je to “one-man band”. No, ako poslovni pothvat naraste, potrebna je pomoć u podjeli odgovornosti. Tu su ljudi iz financijske branše dobrodošla pomoć i ključ ka prosperitetu.

Nedavno sam postao član Hrvatske udruge korporativnih rizničara. To je strukovna udruga koja promovira potrebu stalnog stručnog usavršavanja, unapređivanje financijske struke i permanentno međusobno profesionalno komuniciranje. Današnje poslovanje zahtijeva iznimnu stručnost, informiranost i međusobnu povezanost riznica ili financijskih odjela, pa je takva strukovna udruga u Hrvatskoj veoma potrebna. O tome govori i rastući broj njenih članova.

ČLANCI ZA EKONOMSKI LAB

Stara koka, dobra juha. Dobro provjereni alati u upravljanju rizicima, poput Altmanovog Z-scorea, davno su nagovijestili pad Agrokora. O tome sam najprije pisao ovdje, a zatim, u nešto izmijenjenom obliku, i za Ekonomski lab. Članak s Laba o Altmanu bio je neko vrijeme i na naslovnici Monitora.

Kod upravljanja vrijednosti, provjerena metoda je DuPont analiza. Treći članak u seriji o poslovnim financijama na Ekonomskom labu bio je upravo o DuPontu i mjerenju profitabilnosti: “DuPont analiza je dakle upravljački alat koji u kombinaciji s ocjenom rizika daje odgovor na temeljno vlasničko pitanje, pa tako upućuje upravu da po izvršenoj identifikaciji problematičnog dijela poslovanja izvrši potrebne korekcije kako bi ostvario očekivanja vlasnika. Moja iskustva u procjeni rizika u Hrvatskoj upućuju na to da se, između ostalog, problemi hrvatskog gospodarstva nalaze i velikim dijelom na mikrorazini — u poslovnim subjektima koji nisu koncentrirani na uspjeh, prije svega, na kontinuirano ponavljanje uspjeha, što proizlazi iz nerazumijevanja generiranja profitabilnosti”.

Kako sam istaknuo u tome tekstu, “neto dobit ili preciznije, poslovni rezultat, kao osnovna mjera uspješnosti nekog poduzeća, polazišna je točka u DuPont analizi.”  Dekompozicijom prinosa na kapital (ROE) može se doći do odgovora koji je to čimbenik bio zaslužan za uspješno ili neuspješno upravljanje koje donijelo ili odnijelo novu vrijednost.

O tome kako ROE može biti varljiv te kako nam u tome može pomoći DuPont – čitajte ovdje prvom sljedećom prilikom!

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: