Cijene stanovanja imaju najveći utjecaj na inflaciju u SAD-u u travnju: pogledajte o čemu se radi

Cijene stanovanja

Sad se jasno vidi da je u SAD-u primat kod inflacije preuzela temeljna potrošačka inflacija. Temeljna potrošačka inflacija izuzima utjecaj hrane i energije. Tako je američka temeljna potrošačka inflacija veća od ukupne potrošačke inflacije, kao i obje proizvođačke inflacije, kao i ukupne potrošačke inflacije. Iz toga možemo zaključiti da hrana i energija više nemaju tako značajnu ulogu u rastu cijena za potrošače. Što se onda događa, i kakvu ulogu u svemu tome imaju cijene stanovanja?

KOMPONENTE AMERIČKE INFLACIJE: ENERGIJA U PADU

Pogledajmo grafikon i koncentrirajmo se na plavu neprekinutu liniju – temeljnu potrošačku inflaciju.

Stope inflacije u SAD-u za travanj 2023.
Grafikon 1. Međugodišnje stope inflacije od siječnja 2021. do danas
Izvor: Investing.com
Obrada Serdarusic.com
Napomena: CPI – potrošačka inflacija, PPI – proizvođačka inflacija, CORE – temeljna inflacija s isprekidanom linijom, yoy – godišnja promjena stope inflacije

Pogledajmo sada tablicu iz današnjeg priopćenja Američkog statističkog zavoda. On prikazuje doprinose po odabranim komponentama. Iz njega je vidljivo da međugodišnja stopa inflacije za energiju negativno doprinosi inflaciji. To je ono što ističem već neko vrijeme: inflacija se uselila u područje usluga. No i inflacija hrane nije za baciti. Malo šale, iako znamo da se hrana ne baca: ako zavirite na stranice Američkog statističkog zavoda, vidjet ćete da je utjecaj hrane na inflaciju u ožujku i travnju iznosio 0 posto.

No zato kategorija Shelter koju prevodim kao “stanovanje” najviše utječe na daljnji razvoj inflacije. Ona je odgovorna za trećinu ukupne visine inflacije. U temeljnoj inflaciji, njen udio je 40 %. Unatoč tome, njen mjesečni doprinos kopni u posljednja tri mjeseca. To se vidi i na sljedećem grafikonu.

Komponente inflacije u SAD-u za travanj 2023.
Grafikon 2. Komponente inflacije u SAD-u za travanj 2023.
Izvor: Američki statistički zavod (US Bureau of Labor Statistics)
Obrada: Serdarusic.com
Mjesečna inflacija za stanovanje u SAD-u zadnjih 6 mjeseci
Grafikon 3. Mjesečna inflacija za stanovanje u SAD-u zadnjih 6 mjeseci
Izvor: Američki zavod za statistiku (US Bureau of Labor Statistics)
Obrada: Serdarusic.com

ŠTO ZAPRAVO ZNAČE CIJENE STANOVANJA ZA AMERIKANCE?

Važno je razumjeti da Amerikanci cijene stanovanja najčešće gledaju kroz cijene najma. Više o samoj metodologiji saznajte ovdje. Materija je kompleksna, no da ponudim kontekst: malo više od trećine Amerikanaca živi u unajmljenim stanovima, ostali ih kupuju. Uz pojam “stanovanje” ruku pod ruku ide i “inflacija stanovanja” (housing inflation). Što je o tome u posljednje vrijeme govorio Jerome Powell, čelnik FED-a? U veljači je očekivao da će ona minuti te u drugom dijelu godine pasti. Pogledajmo sada cijene kuća u SAD-u (koji ne ulaze u izračun inflacije, no postoji snažna korelacija):

Medijan prodajnih cijena kuća u SAD-u
Grafikon 4. Medijan postignute prodajne cijene kuća u SAD-u
Izvor: FRED

Vidimo promjenu trenda koji se počeo događati početkom ove godine. Iz grafikona je jasno na koji su način niske kamatne stope djelovale od Velike financijske krize iz 2008. Rast plaća mogao bi usporiti aktualni trend pada medijana cijena. Primijetite i da svaki malo veći pad cijena stanova dovodi do pojave sivog okomitog stupca: recesije.

Inflacija se teško miri s odlaskom, a recesija se najavljuje. Kako bi rekao Juba, Maximusov prijatelj iz filma Gladijator: “Vidjet ću te opet, ali ne još… ne još.”

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: