Veliki test: skoro 100 banaka na najvećem europskom stres testu

Stres test europske banke

Ovih dana započeo je novi europski bankarski dvogodišnji ciklus stres testova. Tako će stres test proći ukupno 99 banaka koje ECB ima pod izravnim nadzorom, od čega 57 najvećih banaka u europodručju. EBA će paralelno provesti “vlastito testiranje otpornosti na stres za još 42 srednje banke koje nisu uključene u uzorak testiranja otpornosti na stres koji vodi EBA zbog svoje manje veličine”.

STRES TEST ZA BANKE SA 75% IMOVINE EUROPODRUČJA

Odabrane banke pokrivaju oko 75 % bankovne imovine (euro)područja, kao dio Testa otpornosti na stres u cijeloj EU u 2023. Njime koordinira središnje i neovisno Europsko bankovno tijelo (EBA, European Banking Authority). To je više imovine i banaka nego u testu iz 2021. (70 % imovine te 50 banaka).

Testirat će se odozdo prema gore, a rezultati će biti objavljeni u srpnju. KPMG je jesenas objavio da će se, kao i prethodnih godina, testirati otpornost europskih banaka na nepovoljni makroekonomski scenarij. Ove će godine to biti popraćeno i stagflacijom, daljnjim ozbiljnim šokovima za ranjive sektore pogođene pandemijom COVID-19 i energetskom krizom izazvanom ruskom invazijom na Ukrajinu. Iako test nije koncipiran po principu pada ili prolaza, negativni ishod na testu značit će i neke korektivne zahvate. Kapitaliziranost banaka te udio nenaplativih kredita su ključne varijable.

BANKOVNI POKAZATELJI KOJI ĆE SE PROMATRATI

EBA je u prosincu 2022. navela da, iako se profitabilnost banaka poboljšala, ostaje neizvjesno kako će se situacija dalje razvijati “uz niži rast BDP-a i rastuće kamatne stope”. Izdvojeni su sljedeći pokazatelji:

  • Omjeri kapitala i likvidnosti banaka i dalje su visoki, ali su se blago smanjili iz godine u godinu. Prosječni omjer osnovnog kapitala (CET1) dosegnuo je 15,0%, dok je omjer pokrivenosti likvidnosti (LCR) 165,1%.
  • Unatoč niskim količinama nenaplativih zajmova (NPL), banke klasificiraju 9,5% zajmova u fazu 2. To je najviša razina od 2018., kad je pokrenuto izvješćivanje.
  • Kreditne marže su se povećale za dužničke instrumente banaka.
  • Rizici povezani s ICT-om i dalje su visoki.

Kako sam nedavno pisao, procjenjuje se da će broj i udio nenaplativih kredita rasti. Ipak, spread Moody’s Seasoned Baa Corporate Bond Yielda (DBAA) i dalje je na prihvatljivim i nižim razinama. Ovih dana svjedočimo rastu prinosa na obveznice, kao i ponovnom rastu spreada između prinosa na desetogodišnje američke i njemačke obveznice. On je bio u padu od studenoga.

Š to će stres test za banke pokazati, ostaje vidjeti. No, dat će nam jasniji uvid u zdravlje europskog bankarstva pred moguću eurorecesiju.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: