Kako poslovati u doba deflacije?

Doba deflacije

Današnja objava njemačke inflacije još je jedan dokaz da deflacija polako i sigurno dolazi, iako još nije stigla. Čekamo objavu europske i hrvatske potrošačke inflacije, koja dolazi 1. ožujka. Nakon toga ćemo biti pametniji. No, proizvođačke cijene u Europi su već u deflaciji te samo čekaju da se preliju na tržište krajnje potrošnje. Doba deflacije je pred nama.

KAKO SE PRIPREMITI ZA DOBA DEFLACIJE?

Navodim deset savjeta kako se ponašati u takvim okolnostima:

  1. Diverzifikacija investicija: raznoliko rasporedite investicije među različitim klasama imovine poput dionica, obveznica, nekretnina i roba. Tako ćete ublažiti rizike povezane s deflacijom.
  2. Praćenje novčanog toka: pažljivo pratite novčani tok i osigurajte dovoljnu likvidnost za pokrivanje operativnih troškova tijekom deflacijskih razdoblja. Ovo je svevremenski savjet.
  3. Smanjivanje duga: otplatite dug i izbjegavajte uzimanje novog duga. Naime, deflacija povećava stvarnu vrijednost duga, čineći ga teže otplativim. Govorimo o znatnim novim iznosima, a ne relativno malom dugu u usporedbi s ukupnom imovinom.
  4. Fokus na kvaliteti: naglasak stavite na kvalitetu u proizvodima i uslugama kako biste zadržali konkurentnost i lojalnost kupaca u doba deflacije. To će ih učiniti otpornijima na pritisak na pad cijena.
  5. Smanjenje troškova: identificirajte i provedite mjere smanjenja troškova kako biste poboljšali učinkovitost i sačuvali marže profita. Naime, u deflaciji potrošnja i investicije odgađaju (novac sve više vrijedi), pa je moguće očekivati pad prihoda. Stoga, pazite na troškove.
  6. Fleksibilne cjenovne strategije: razmotrite primjenu fleksibilnih strategija cijena poput popusta ili promocija kako biste potaknuli potražnju i održali volumen prodaje.
  7. Održavanje komunikacije: informirajte dionike o tome kako deflacija utječe na poslovanje te o poduzetim mjerama prilagodbe.
  8. I vi ostanite informirani: budite u toku s ekonomskim pokazateljima, tržišnim trendovima i vladinim politikama kako biste predvidjeli i učinkovito reagirali na deflacijske pritiske. Pratite analize.
  9. Prilagodljivost: potičite kulturu prilagodljivosti i inovacije unutar organizacije kako biste se brzo prilagodili promjenjivim ekonomskim uvjetima i tržišnoj dinamici.
  10. Potražite savjet: konzultirajte se s financijskim stručnjacima i ekonomistima kako biste razvili prilagođene strategije za uspješno snalaženje u deflacijskim okruženjima.

NE FIKSIRAJTE KAMATNE STOPE

Dodat ću da je razumno očekivati pad kamatnih stopa, pa je možda bolje ne fiksirati kamatne stope u novim kreditima. Dakle, možete očekivati da će referentne kamatne stope biti niže u narednim godinama, što će sniziti vaše obveze po kreditima. Kad smo predviđali rast kamatnih stopa, predlagao sam zaduživanje po fiksnom kamatnjaku ispod stope inflacije i oni koji su to poslušali, dobro su prošli. Treba biti spreman i ovaj put.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: