Što je to terminalna ili rezidualna vrijednost i zašto je važna za investitore?

Rezidualna vrijednost

Kad planiramo neki investicijski projekt i računamo njegovu isplativost, obično to promatramo unutar nekog razdoblja. Da bismo procijenili koliko je taj projekt vrijedan, ne moramo samo procijeniti koliko novca nam može generirati u promatranom razdoblju. Trebamo saznati i koja je njegova preostala ili rezidualna vrijednost. Prema definiciji, terminalna vrijednost (TV) ili rezidualna vrijednost (RV) predstavlja procijenjenu vrijednost poslovanja ili imovine na kraju eksplicitnog razdoblja projekcija u analizi diskontiranih novčanih tokova (DCF). Ona uključuje sve buduće novčane tokove koji se očekuju nakon tog razdoblja, uz pretpostavku da poslovanje ili imovina nastavljaju generirati novčane tokove u nedogled.

REZIDUALNA VRIJEDNOST I DISKONTNA STOPA

Zašto je rezidualna vrijednost važna za vaš investicijski projekt? Tri su ključna razloga:

  1. Značajan doprinos ukupnoj vrijednosti: nakon odabira diskontne stope, ona je drugi ključni faktor koji jako utječe na iznos procjene. Kako čini velik dio ukupne vrijednosti u DCF analizi, ključna je za njenu preciznost.
  2. Dugoročni rast i stabilnost: reflektira dugoročne perspektive rasta i stabilnosti poslovanja.
  3. Osjetljivost na promjene: mala promjena u pretpostavkama o stopi rasta ili diskontnoj stopi može značajno utjecati na rezidualnu vrijednost, čineći je vrlo osjetljivom komponentom procjene.

KAKO SE RAČUNA?

Rezidualna vrijednost se može izračunati preko dvije metode:

1. Model stalnog ili konstantnog rasta (Gordonov model rasta)

Ovaj model pretpostavlja da će novčani tokovi rasti konstantnom stopom u nedogled. Formula je:

RV = FCF(n+1) / (r-g), gdje je

FCF(n+1) je slobodni novčani tok u prvoj godini nakon razdoblja projekcije; formula je da se FCFn, odnosno slobodni novčani tok iz zadnje godine projekcije, u praksi često peta godina, pomnoži s (1+g) ili često 1,02,

r je diskontna stopa, a u ovom slučaju govorimo o WACC-u,

g je stopa stalnog rasta slobodnih novčanih tokova, u praksi se g često određuje kao 2 % jer se time pretpostavlja rast na razini stope inflacije od 2 %.

2. Metoda izlaznog višekratnika ili multiple (eng. exit multiple)

Ovaj pristup procjenjuje rezidualnu vrijednost na temelju multiple nekog financijskog pokazatelja (npr. EBITDA, prihod ili drugi relevantan pokazatelj) na kraju razdoblja projekcije. Ako vas zanima više o tome što je EBITDA, kliknite ovdje, a za Enterprise value ovdje.

Formula za izlazni višekratnik ili multiplu je:

RV = pokazatelj x multipla, gdje je

pokazatelj EBITDA, prihod ili neki drugi relevantan financijski pokazatelj,

multipla je određena na temelju usporedbe sličnih kompanija ili industrijskih standarda.

KOJU METODU ODABRATI?

Postupak izračuna multiple temelji se na prikupljanju podataka o dugu, tržišnoj kapitalizaciji i drugim financijskim veličinama poput prihoda, dobiti, EBITDA-e, novčanog toka za određenu industriju. Potom se grupiraju se po veličini poduzeća, a često i geografski. Primjerice, za procjenu vrijednosti poduzeća na Bon.hr portalu napravio sam matricu prema veličini poduzeća i industriji te sam izračunao višegodišnje medijane, kako bi se postigao manji stupanj varijance.

Koju pak metodu odabrati, ovisi o faktorima koje možete pročitati ovdje. Korisno je usporediti izračune rezidualne vrijednosti po obje metode, ovisno o tome koji pogled na budućnost imate, optimističan ili konzervativan. On često ovisi i o tome jeste li na strani kupca ili prodavatelja.

EBITDA MULTIPLE

EBITDA multiple se značajno razlikuju među industrijama zbog razlika u potencijalu rasta, riziku i potrebama za kapitalom. Evo nekoliko primjera EBITDA multipla za različite industrije, koji su prikupljeni iz više izvora i uspoređeni s multiplama koje redovito objavljuje legendarni Aswath Damodaran.

EBITDA multiple
Tablica 1. EBITDA multiple za različite industrije, usporedba multipli
Izvor: Corporate Professionals, Kroll, Full Ratio, Equidam, IMAA Institute, Morgan Stanley, Corporate Finance Institute, Aswath Damodaran
Obrada: Serdarusic.com

Multiple pružaju uvid u to kako različite industrije vrednuju svoje poslovanje na temelju EBITDA-e, reflektirajući njihov potencijal rasta, stabilnost i rizike.

KOJU EBITDA MULTIPLU ODABRATI?

Korištenje EBITDA multipli za procjenu rezidualne vrijednosti popularno je zbog svoje jednostavnosti, praktičnosti, mogućnosti tržišnih usporedbi i stabilnosti EBITDA kao mjere financijskog učinka. Ova metoda omogućuje investitorima da procijene vrijednost tvrtke na temelju stvarnih tržišnih podataka, izbjegavajući dugoročne i često neizvjesne pretpostavke o stopama rasta.

Metoda EBITDA multipli je praktična i često korištena u praksi, posebno kada se uspoređuje sa stalnim modelom rasta.

Razlozi za korištenje EBITDA multipli:

1. Jednostavnost i praktičnost: korištenje EBITDA multiple metode često je jednostavnije nego korištenje stalnog modela rasta jer ne zahtijeva detaljne procjene dugoročnih stopa rasta i diskontnih stopa.

2. Tržišna usporedba: EBITDA multipla omogućuje izravnu usporedbu sličnih tvrtki na tržištu. Investitori često koriste ovu metodu za vrednovanje tvrtki u istom sektoru jer se multiple mogu izravno usporediti.

3. Izbjegavanje dugoročnih pretpostavki: ova metoda izbjegava potrebu za dugoročnim projekcijama stope rasta, koje mogu biti vrlo neizvjesne i sklone pogreškama. Umjesto toga, koristi aktualne tržišne podatke za određivanje vrijednosti.

4. Prikladnost za različite industrije: EBITDA multipla je prilagodljiva i može se koristiti u različitim industrijama. Na primjer, sektori s visokim kapitalnim troškovima često koriste EV/EBITDA multiple jer EBITDA bolje reflektira operativne rezultate bez utjecaja amortizacije i kamata.

5. Stabilnost: EBITDA je obično stabilnija mjera financijskog učinka nego neto dobit, jer isključuje neoperativne i jednokratne stavke koje mogu značajno utjecati na neto dobit. Također, izbjegava se problem u izračunu nazivnika kod metode stalnog rasta.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: