Financijski koncepti koje svaki poduzetnik treba razumjeti

Financijski koncepti koje svaki poduzetnik treba razumjeti

Možda ste čitali kako je NVIDIA Corporation upravo postala najvrjednija kompanija na svijetu, prestigavši Apple, Microsoft, Teslu i druge poznate korporacije. Čak i ako vaše poduzeće nema iste ambicije, zasigurno može povećati svoju vrijednost. Koji financijski koncepti vam mogu pomoći u tome? Provjerimo.

FINANCIJSKI KONCEPTI KOJI VAM MOGU POMOĆI

Nerazumijevanje ključnih financijskih koncepata dovodi do financijskih pogrešaka koje se mogu pokazati jako skupima. Možda ih nećete platiti izravnim gubicima, već propuštenim prilikama za rast i razvoj (oportunitetni trošak!). S druge strane, ako razumijete ovih nekoliko koncepata, moći ćete učinkovitije poslovati, izbjeći poteškoće u financiranju, imati bolju financijsku reputaciju i povećati vrijednost svog poduzeća.

1. OPERATIVNI NOVČANI TOK

Prvi financijski koncept, ali i onaj gdje se jako često griješi, je operativni novčani tok. Naime, on je ključan za razumijevanje stvarne izvedbe vašeg poslovanja. Pokazuje koliko novca vaše poslovanje generira iz svojih redovnih operacija. Pozitivan OCF znači da poslovanje stvara dovoljno novca za financiranje svojih aktivnosti, bez potrebe za vanjskim financiranjem. Dobro i zdravo poduzeće generira pozitivan operativni novčani tok.

Računa se kao dobit zbrojena s amortizacijom (jer ona nije novčani trošak), korigiran za promjene u radnom kapitalu (promjenu neto kratkotrajne imovine). Povećava li se imovina, to znači odljev novca. Kod poduzeća koja se šire, raste i radni kapital. NVIDIA je, primjerice, postigla impresivan operativni novčani tok od 40,5 milijardi dolara. Kad pogledate kakve je stope rasta imao taj novčani tok, to je impresivno. Kad poduzeće ima dobar OCF, dobro će kotirati i kod financijskih institucija i investitora.

2. RAZLIKA IZMEĐU PROMETA, PRIHODA I PROFITA

Važno je razumjeti ove razlike! Promet je iznos prihoda s PDV-om, dok su prihodi neto iznos bez PDV-a. No, treba razlikovati i prihod i dobit! Često čitamo da je netko “zaradio” umjesto da je “uprihodio”, međutim visok prihod ne znači poslovanje s dobiti!

Prihodi su, dakle, prodaja prije odbitka troškova, dok je neto dobit ono što ostaje nakon što odbijemo sve troškove. Zato isključivi fokus na prodaju može biti velika pogreška. Komercijala nerijetko ne sluša financije: stoga, važno je upravljati troškovima kako biste maksimizirali profit. NVIDIA tako nije imala samo impresivne prihode, već i snažan rast profita, što pokazuje koliko je važno učinkovito upravljati troškovima.

3. ČITANJE BILANCE

Bilanca pruža pregled imovine, obveza i vlasničkog kapitala vaše tvrtke: njeno razumijevanje je iznimno važan element financijske pismenosti. Bilančni odnosi često su usporeni kao kretanje tankera: ne možete skrenuti u sekundi! Zato vam bilanca može pomoći skrenuti na vrijeme.

Uz čitanje bilance ćete prepoznati ključne pokazatelje poput zaduženosti i likvidnosti. I nije to samo slučaj kod vlastitog, već i konkurentskih poduzeća: iz bilance se mogu dobro vidjeti njihove snage i slabosti. Kod NVIDIA-e, ukupna imovina od 77,072 milijuna USD naspram ukupnih obveza od 27,930 milijuna USD pokazuje snažnu financijsku poziciju. Imovina, opet, nije cilj sama po sebi, niti pokazuje koliko poduzeće vrijedi jer imovina ne mora generirati novčani tok! Ako netko izvrsno koristi manje imovine, vrijednost poduzeća može biti viša nego kod drugog poduzeća koje generira manje novčanog toka iz više imovine.

Uskoro će biti objavljene nove procjene vrijednosti svih hrvatskih poduzeća koje sam sastavio za Bon.hr portal: pratite ovaj blog za više informacija.

4. JEDINIČNA EKONOMIKA

Jedinična ekonomika (unit economics) odnosi se na prihode i troškove povezane s proizvodnjom jedne jedinice proizvoda ili usluge. Razumijevanje ovih odnosa omogućuje vam bolju kontrolu nad profitabilnošću vaših proizvoda ili usluga. Primjerice, ako razumijete gdje je točka pokrića, lakše ćete poslovati u plusu.

Ova perspektiva dio je koncepta HG Fonda, kojeg sam nedavno predstavio na UGP-ovom događaju. Ako želite vidjeti kako se financirati uz manje rizika, razmislite o ovom inovativnom konceptu.

5. RADNI KAPITAL

Radni kapital je novac potreban za svakodnevno poslovanje. Računa se kao razlika kratkotrajne (lako unovčive) imovine i kratkoročnih obveza. Morate imati dovoljno kratkoročno dostupnih sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza: ako nemate, možete upasti u probleme s likvidnošću.

Praćenje radnog kapitala vam pomaže voditi računa o tome da imate dovoljno sredstava za pokrivanje kratkoročnih obveza. Zlatno pravilo financiranja kaže da radni kapital mora biti pozitivan, odnosno da omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza treba biti veći od 1. Previsoki omjeri isto tako ne moraju biti idealni, jer možda znače da imate previše zaliha.

Financijski koncepti poput ove petorke mogu vam pomoći bolje upravljati svojim poslovanjem, povećati profitabilnost i osigurati dugoročnu održivost.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: