Što je održiva stopa rasta poslovanja te zašto je važna u financijskom planiranju?

Održiva stopa rasta poslovanja

Prošli tjedan ste mogli čitati o tome kad valja isplatiti dobit. Kako se brojevi unutar izvještaja pojavljuju na više razina, analiza dobiti omogućuje nam i provjeru snage i točnosti financijskog modela. Lako za analitičare i banke kojima možda šaljete pogrešne signale. No, što ako obmanjujete sebe i time pošaljete svoje poduzeće u propast? Zato valja što bolje iskoristiti financijske izvještaje i prepoznati poruke koje nam šalju.

TREBA ISPLATITI DOBIT I PROVJERITI RENTABILNOST ULAGANJA

Nedavno sam analizirao poslovanje poduzeća koje već dugo posluje. Primijetio sam kako uopće ne isplaćuje dobit, odnosno da se stanje zadržane dobiti uvećava iz godine za godinu upravo za iznos ostvarene dobiti. To nije ništa neobično za novije poduzeće. No, ako postoji već dugo, ono bi trebalo vraćati dobit vlasnicima na njihov ulog. Stoga analitičari, pogotovo u bankama, redovito uzimaju u obzir fazu životnog ciklusa u kojoj se nalazi poduzeće.

Promatrano je poduzeće reinvestiralo svu ostvarenu dobit u daljnje širenje poslovanja. Prisjetite se Damodaranovog poučka iz prošlotjednog osvrta.

Konkretno, poduzeće koje sam analizirao nije vraćalo dovoljno novca vlasnicima u proteklim godinama, što je vidljivo iz operativnog novčanog toka. Čak je bilo i negativnih godina, a stanje novca nije se uvećavalo. To znači da sav vlasnički kapital uložen u daljnje poslovanje nije još počeo vraćati prinos. Kako se to događa kroz dulje vrijeme, neto sadašnja vrijednost prethodnih investicija vjerojatno je negativna. Vidi se, k tome, da poduzeće nije provjeravalo rentabilnost svojih ulaganja i vrlo vjerojatno nije imalo dobre poslovne planove.

ŠTO JE ODRŽIVA STOPA RASTA POSLOVANJA?

Kako se računa ova održiva stopa rasta poslovanja koju se u financijama označava kao SGR ili samo G?

SGR = ROE x Stopa zadržavanja dobiti

ili

SGR = ROE x (1 – Stopa isplate dobiti)

ROE je povrat na vlasnički kapital, a kroz piramidalnu ili DuPont analizu možete vidjeti koji su glavni faktori povrata. Odnosno, lako ćete prepoznati je li problem:

i) prenizak obrtaj prihoda (presporom prodajom ili ste previše uložili u imovinu za ovu razinu prihoda koje radite)
ii) preniska ili previsoka zaduženost
iii) profitna marža i na kojoj razini imate problem (preniski RUC, prevelike plaće i posljedično preniska produktivnost rada, previše drugih operativnih troškova).

Formula za isplatu dobiti sadržana je računu zadržane dobiti, pa onda lako izračunate kolika je i stopa isplate dobiti.

Zadržana dobit prethodne godine + Neto dobit prethodne godine – Isplata dobiti = Zadržana dobit tekuće godine

Drugim riječima, stopa zadržavanja dobiti jest formula:

Stopa zadržavanja dobiti = (Neto dobit – Isplata dobiti)/ Neto dobit

Primjerice, ako poduzeće ima neto dobit 100, a isplata dobiti iznosi 40, onda je stopa isplate dobiti 40 posto, dok je stopa zadržavanja dobiti 60. Održiva stopa rasta (SGR) maksimalna je stopa rasta prodaje poduzeća korištenjem internih financijskih izvora, bez potrebe za povećanjem duga ili dokapitalizacijom. Ovo je posebno važno jer puno ljudi izbjegava kredite (dug) jer ih ne voli, odbojni su im iz raznih razloga. Dug je dobar sluga, a loša gospodar. Prisjetite se članka koji govori o optimalnoj razini duga.

Dakle, pravilo je sljedeće:

Svaki put kada je stopa rasta poslovanja veća od održive stope rasta, potrebno je ubrizgati dodatni kapital, a ova potreba mora biti unaprijed planirana.

NE DONOSITE FINANCIJSKE ODLUKE NAPAMET

U velikom broju slučajeva, ako se ovo ne dogodi, poduzeće će ubrzo bankrotirati. Nije uvijek nužno imati razvijen financijski model da bi se ovo prepoznalo. Ovakvo što je nekad vidljivo golim okom, pogotovo ako gledate u slobodni novčani tok.

No, ako želite vidjeti do koje razine se može isplaćivati dobit i do koje razine treba koristiti samo koristiti interne izvore financiranja (bez novog duga i vlasničkog kapitala), uz određenu razinu planiranog rasta prihoda i ROE, onda treba napraviti analizu scenarija.

Stoga je izrazito važno da imate razvijen financijski model, odnosno poslovni plan. Ako ga nemate, što čekate? Ne donosite napamet važne financijske odluke!

Budite spremni: biti spreman, to je sve!

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: