Koeficijent zaduženosti

Ljubav u doba kolere: koeficijent zaduženosti kao katalizator korona reakcije

U slučaju da pandemijski učinci potraju, koeficijent zaduženosti će učiniti svoje. Sve kompanije čiji poslovni model imaju visok dug (znači: “ideje naše, benzin vaš” ili Uljanikov moto), imat će velikih problema s novčanim tokom. Tako bi se eventualna pandemija mogla pokazati kao katalizator za prezadužene.

Nastavite čitati