Koje su najčešće greške kod traženja kredita? Treći dio.

Poduzetnički kredit najčešće greške kod traženja

Nakon prvog dijela osvrta na česte greške kod traženja kredita, u kojem ste mogli čitati o kreditnoj povijesti, dokumentaciji i vrstama kredita te drugog dijela, u kojem sam se osvrnuo na visinu zaduženja, kolateral, novčani tok i komunikaciju, donosim i posljednji dio sage. Vjerujem da će biti koristan svim onima koji razmišljaju o traženju kredita, a osobito onima koji po prvi put traže poduzetnički kredit.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA BEZ POVIJESTI USPJEŠNOSTI

Banke su sklonije posuđivanju poduzećima s dokazanom uspješnosti poslovanja. Ovdje se, dakle, ne misli na kreditnu povijest, već na povijest poslovanja. Naime, poslovne banke teže kreditiraju poduzetnike početnike (start-upove). Oko 10 posto ukupnog broja poduzetnika svake godine su novoosnovani poslovni subjekti. Takvim poslovnim subjektima, osim potpore njihovih vlasnika, više su usmjerene razvojne agencije, odnosno razvojne banke. U Hrvatskoj su to HAMAG BICRO i HBOR. Alternativa su private equity i venture capital fondovi.

U vezi životnog ciklusa i financiranja novih poduzeća, korisno je štivo s konferencije BestInvest.

Ako već poslujete neko vrijeme, korisno je izgraditi povijest profitabilnosti i odgovornog financijskog upravljanja prije nego zatražite kredit. Ako želite kvalitetnu sliku stanja, točnije, utvrđivanje financijskog položaja i profitabilnosti, vrijeme da to učinite je sada, a ne kad poslovna godina završi. A općenito, trebali biste redovito pratiti uspješnost poslovanja. Ne samo u prosincu!

Manipulacije brojevima, a pritom mislim na ono što će ući u financijske izvještaje, lako se raspoznaje. Pogotovo ako znate što je to kvaliteta dobiti. Dobro financijsko upravljanje povećava šanse za pozitivan odgovor ako tražite poduzetnički kredit. Tu pripada i leasing, posebice financijski.

NEDOSLJEDNOSTI U KREDITNOM ZAHTJEVU

Pružanje točnih i dosljednih informacija kad tražite poduzetnički kredit je od presudne važnosti. Bilo kakve nesuglasice, nedosljednosti ili netočnosti mogu izazvati zabrinutost i odbijenicu od strane kreditora. Ima li vaš zahtjev “glavu i rep”? Jeste li provjerili da sve što opisujete u tekstu prate i odgovarajuće stavke u računima dobiti i gubitka? Primjerice, ako opisujete smanjenje određene vrste troškova ili povećanje prihoda uslijed investicije, vidi li se to i na brojevima? Ako nabavljate dugotrajnu imovinu, jeste li u izračune uvrstili amortizaciju imovine i troškove održavanja? Sve to govori o kvaliteti vašeg poslovnog planiranja.

NISTE PRIČEKALI I USPOREDILI PONUDE

Nemojte žuriti prihvatiti prvu ponudu za kredit koju dobijete! Usporedite ponude različitih kreditora, odnosno banaka kako biste osigurali najbolje uvjete, kamatne stope i opcije za otplatu. Pažljivo usporedite sve dijelove ponude i potražite pojašnjenja ako vam nešto nije sasvim jasno. A to nas vodi i do sljedeće točke…

NEDOSTATAK KONZULTACIJA S PROFESIONALCIMA

Financijski savjetnici ili stručnjaci mogu pružiti vrijedne smjernice u procesu podnošenja zahtjeva za kredit. Mogu vam pomoći da razumijete složenost kredita, različite uvjete i što je najbolje za vaše konkretno poslovanje. Ujedno, moći će vas upozoriti na neke aspekte ponuda koje bi vam inače promaknule.

NESTRPLJENJE

Posljednja se točka često zanemaruje, ali je važna. Brzanje kroz proces podnošenja zahtjeva za kredit može rezultirati skupim greškama! Posvetite si vremena da pažljivo pročitate i razumijete uvjete i odredbe ponuda, odnosno ugovora o kreditu i donosite informirane odluke. A kad dođete na potpis Ugovora o kreditu, imate pravo zamoliti za malo vremena da provjerite je li sve na svom mjestu. Kreditoru to neće biti čudno, štoviše: to će samo pokazati da ste ozbiljni i pozorni.

KAKO ZATRAŽITI PODUZETNIČKI KREDIT

Ukupno smo nabrojali petnaest čestih grešaka u ova tri članka. Nadam se da će vam pomoći da vaš poduzetnički kredit zatražite:

  • na vrijeme
  • u odgovarajućem iznosu
  • koristeći ispravnu vrstu kredita
  • s razumijevanjem uvjeta, odredbi i potrebne dokumentacije
  • uz pravovremenu i dosljednu komunikaciju
  • s prethodno napravljenim kvalitetnim poslovnim planom
  • kod više relevantnih kreditora kako biste dobili najbolju ponudu.

A ako vas zanima moja stručna pomoć u koju je ugrađeno gotovo četvrt stoljeća iskustva u bankarstvu i financijama, dogovorite sastanak ovdje.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: